Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Účasť na Juvenes Translatores - krok správnym smerom

Účasť na Juvenes Translatores - krok správnym smerom

Podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva dnes podala ruku každému z 28 víťazov súťaže Juvenes Translatores. 17-roční žiaci škôl z celej Európy si v nej zmerali sily, kto lepšie preloží text z cudzieho do svojho materinského jazyka. Napriek vysokému záujmu sa zo Slovenska môže súťaže zúčastniť len toľko škôl, koľko máme poslancov v Európskom parlamente. Tento rok sa text týkal európskej identity. Súťažiaci mohli používať slovníky, ale museli preukázať vynikajúcu znalosť materčiny. Hviezdou sezóny 2014/2015 je na Slovensku Karolína Benková z bratislavského Gymnázia Federica G. Lorcu, ktorá si dnes splnila pár príjemných povinností – výlet do Bruselu, stretnutie s víťazmi z celej Európy a slávnostné prevzatie ceny. Mladá Slovenka dokonca nabrala odvahu vystúpiť pred celým významným zhromaždením s krátkym posolstvom, z ktorého vyberáme: „Niekedy sa ten najnepatrnejší krok správnym smerom ukáže ako rozhodujúci krok vášho života. Aj keby to malo byť po špičkách, spravte ho."

Víťazstvo v súťaži môže mať aj dlhodobý dosah na pracovnú kariéru. Úspešní súťažiaci majú oprávnený dôvod veriť si, že sú na jazyky talentovaní a mohli by sa v tejto oblasti dobre uplatniť. Napríklad maltská víťazka z roku 2008 išla študovať jazyky, neskôr sa stala stážistkou na prekladateľskom odbore Európskej komisie v Luxemburgu a dnes už tam pracuje na európskom mieste ako riadna prekladateľka. Ale môže to dopadnúť aj inak, schopnosť pracovať s jazykom je kľúčová aj v médiách, žurnalistike, reklame, komunikácii atď. Nech sa úspešní slovenskí súťažiaci rozhodnú akokoľvek, Juvenes Translatores im umožnilo použiť svoje jazykové znalosti inak, ako boli zvyknutí, a privoňať prekladateľskému remeslu zblízka. A to je v tomto prípade aj cieľom Európskej komisie. Ukázať mladým ľuďom možnosti, aby robili slobodné a informované kariérne rozhodnutia.
Zverejnené 17. apríl 2015