Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Právo na konzulárnu pomoc mimo EÚ

Právo na konzulárnu pomoc mimo EÚ

Po dlhých rokovaniach členské štáty EÚ odobrili Smernicu o konzulárnej ochrane občanov Únie cestujúcich a žijúcich za jej hranicami.

Táto smernica ujasňuje právo občanov Únie na konzulárnu pomoc od ambasády iného členského štátu EÚ v prípade, že sa dostane do problémov a jeho krajina v mieste pobytu nemá zastupiteľský úrad.
„ Je to ďalší dôkaz silnej solidarity medzi členskými štátmi. Vďaka právu na konzulárnu pomoc sa občania nemusia obávať, že im nebude poskytnutá pomoc v mieste, kde sa nenachádza veľvyslanectvo ich krajiny. Konzulárnu pomoc vyhľadávajú ľudia v prípade potreby vystavenia nového pasu, alebo iných úradných dokumentov. Mimoriadne potrebná je aj v prípade nehôd, prírodných katastrof či politických nepokojov.” hovorí Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Smernica upravuje aj spoluprácu medzi konzulárnymi úradmi a posilňuje právo občanov EÚ na konzulárnu ochranu.

V tomto roku plánuje mimo EÚ vycestovať na dovolenku jeden zo šiestich občanov EÚ. Európania podniknú ročne viac ako 90 miliónov obchodných alebo dovolenkových ciest mimo EÚ. Viac ako 30 miliónov Európanov trvalo žije za hranicami EÚ.

Takmer 7 miliónov Európanov cestuje alebo žije v takej krajine, kde ich domovina nemá diplomatické zastúpenie. Odhadujeme, že do roku 2020 to bude 10 miliónov. Sú iba 4 krajiny kde sa nachádza zastúpenia všetkých 28 členských štátov: USA, Čína, India a Rusko.Zverejnené 23. apríl 2015