Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európske diskusie opäť na Agrokomplexe

Európske diskusie opäť na Agrokomplexe

Informovať poľnohospodársku a laickú verejnosť o aktuálnych poľnohospodárskych témach je cieľom Diskusných okrúhlych stolov, ktoré počas 42. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex (20. – 23. august 2015) už po štvrtý krát organizujú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra a portál poľnoinfo.sk .

„Agrokomplex je dôležitá výstava, ktorá ukazuje ľuďom hodnoty, ktoré poľnohospodári tvoria pre nás všetkých. Zdravé a bezpečné potraviny sú mimoriadne potrebné pre náš život. Osobne sa každý rok teším, že máme príležitosť priniesť odbornej, ale aj širokej verejnosti, zaujímavé informácie a diskusie na aktuálne témy. Budeme diskutovať o príležitostiach, ktoré Slovensku prináša nový Program rozvoja vidieka; o vplyve stravy na naše zdravie; o pôde; rodinných farmách, ale aj o situácii v sektore mlieka. Pre našu budúcnosť je dôležité prilákať do poľnohospodárstva aj mladých ľudí. Preto veľký priestor dávame mladým farmárom, ktorí v agrosektore zohrávajú významnú úlohu. Chceme ukázať aj úspešných mladých ľudí, ktorí významne prispeli k rozvoju svojich regiónov." povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Od štvrtka 20. augusta 2015 do soboty 22. augusta 2015 je pripravených päť diskusií na aktuálne témy. Budú sa konať v medzinárodnom pavilóne A, v priestoroch stánku Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Účastníkmi okrúhlych stolov sú popredné osobnosti slovenského poľnohospodárskeho života ako aj odborníci z Európskej komisie.

Prvý deň výstavy budeme hovoriť o Rôznorodej a vyváženej strave a jej vplyve na zdravie človeka a popoludní o Skúsenostiach z implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Programu rozvoja vidieka.

Piatkovej diskusie s názvom Príležitosť pre slovenský vidiek - Program rozvoja vidieka 2014 -2020 sa zúčastní aj Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Za mikrofónom Rozhlasu a televízie Slovenska bude diskutovať s Martinom Barbaričom, generálnym riaditeľom Sekcie rozvoja vidieka na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

V popoludňajších hodinách čaká návštevníkov diskusia o aktuálnej situácii na trhu s mliekom, ktorej sa zúčastnia zástupcovia prvovýroby a spracovania.

Sobotný program je určený mladým farmárom. Aj z dôvodu Medzinárodného roku pôdy sa začne diskusiou o základnom výrobnom prostriedku z pohľadu mladých hospodárov, neskôr predstavíme úspešných mladých farmárov, nezabudneme na rodinné farmy a Deň mladých farmárov ukončíme možnosťami, ktoré im ponúka Program rozvoja vidieka.

Okrem diskusií bude v stánku Zastúpenia Európskej komisie pre verejnosť pripravený zaujímavý program a informácie po celú dobu trvania výstavy. Nezabudli sme ani na najmenších, budú pre nich pripravené napríklad aj súťaže, v ktorých môžu získať zaujímavé ceny.


Zverejnené 19. august 2015