Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zapojte sa do vedomostnej súťaže Euroškolák 2015

Zapojte sa do vedomostnej súťaže Euroškolák 2015

Informačné centrum o EÚ Europe Direct Trenčín v spolupráci s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje 2. ročník vedomostnej súťaže o EÚ pre žiakov 6. ročníkov základných škôl.

Súťaže sa môžu zúčastniť základné školy Trenčianskeho kraja. Každá škola si zostaví tím z troch žiakov, ktorí musia navštevovať šiestu triedu základnej školy. Z kapacitných dôvodov do súťaže akceptujeme 12 najrýchlejšie prihlásených škôl. Rozhodovať bude dátum zaslania prihlášky.

Prihlášky je možné posielať do 23. septembra 2015. Prihlášku zašlite buď emailom na adresu: europe.direct@tsk.sk alebo poštou na adresu: Europe Direct Trenčín, Úrad TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Súťaž sa bude konať dňa 06. októbra 2015 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z písomného kvízu o Európskej únii. V druhom kole preukážu súťažiaci svoje postrehové zručnosti z premietnutého videa o EÚ. Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, v ňom ich čakajú zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi súťaže si odnesú vecné ceny.

Prvých dvanásť prihlásených škôl budeme informovať ohľadom bližších informácií.

Súťažný poriadok a prihlášku do súťaže nájdete v prílohe!Dokumenty na stiahnutie:
Prihláška_Euroškolák 2015.doc (DOC, 178 kB)
Súťažný poriadok_Euroškolák 2015.pdf (PDF, 196 kB)
Plagát_Euroškolák.pdf (PDF, 462 kB)

Zverejnené 9. september 2015