Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Prihláste svoj projekt do súťaže Europa Nostra!

Prihláste svoj projekt do súťaže Europa Nostra!

Cena Európskej únie pre kultúrne dedičstvo / Europa Nostra Awards je najprestížnejšie európske ocenenie v oblasti kultúrneho dedičstva. Každoročne oceňuje najvýznamnejšie úspechy dedičstva z celej Európy. Oceňuje výnimočnosť a odhodlanie architektov, remeselníkov, odborníkov na kultúrne dedičstvo, dobrovoľníkov, školy, miestne komunity, vlastníkov dedičstva a médiá. Prostredníctvom sily príkladu podnecuje tvorivosť a inovácie.

V roku 2016 bude ocenenie udelené 30 pozoruhodným kultúrnym projektom a iniciatívam v štyroch kategóriách. Až 7 projektov sa môže stať víťazom Grand Prix a každý z nich zároveň obdrží 10,000 €. Jeden projekt bude vybraný a ocenený ako Public Choice Award.

Viac informácií nájdete tu:

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/


Zverejnené 10. september 2015