Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Dieselgate: Parlament zriadil kvôli emisným škandálom vyšetrovací výbor

Dieselgate: Parlament zriadil kvôli emisným škandálom vyšetrovací výbor

Európsky parlament vo štvrtok rozhodol o zriadení vyšetrovacieho výboru pozostávajúceho zo 45 poslancov, ktorý prešetrí porušovanie únijnej legislatívy v súvislosti s meraním emisií v automobilovom priemysle, ako aj údajné zlyhania členských štátov a Európskej komisie pri presadzovaní pravidiel EÚ. Vyšetrovací výbor predloží priebežnú správu do šiestich mesiacov a záverečnú správu do 12 mesiacov od začiatku svojej činnosti.

Poslanci schválili zriadenie vyšetrovacieho výboru pomerom hlasov 354 (za): 229 (proti): 35 (zdržalo sa hlasovania).


Výbor vyšetrí:

 • údajné zlyhanie Komisie pri posudzovaní skúšobných cyklov používaných na meranie emisií,

 • údajné zlyhanie Komisie a orgánov členských štátov pri prijímaní vhodných a účinných opatrení na dohľad a presadzovanie výslovného zákazu rušiacich zariadení,

 • údajné zlyhanie Komisie pri včasnom zavedení testov odrážajúcich skutočné jazdné podmienky,

 • údajné zlyhanie členských štátov pri stanovení účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií uplatniteľných voči výrobcom za porušovanie pravidiel.


 • Výbor tiež zhromaždí a zanalyzuje informácie s cieľom zistiť, či Komisia a členské štáty mali dôkazy o používaní rušiacich mechanizmov ešte pred vypuknutím škandálu 18. septembra 2015.

  Súvislosti

  Európsky parlament zriadil vyšetrovací výbor v nadväznosti na odhalenia v USA, podľa ktorých skupina Volkswagen využívala vo svojich automobiloch softvér na kozmetické zníženie emisií oxidu dusíka (NOx) počas testovania. Parlament v októbri schválil uznesenie požadujúce dôsledné prešetrenie úlohy a zodpovednosti Komisie a orgánov členských štátov a vyzval ich, aby zverejnili informácie, ktoré mali k dispozícii o porušovaní pravidiel a objasnili, aké kroky v tejto súvislosti podnikli.


  Zverejnené 17. december 2015