Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Spoza brány k politikom

Spoza brány k politikom

Na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja občianske združenie Silnejší slabším dňa 8. februára 2016 predstavilo pilotný projekt Spoza brány k politikom. Primárnym cieľom tohto projektu je predovšetkým nasmerovanie a informovanie mladých ľudí ako im konkrétne inštitúcie môžu pomôcť po opustení brán zariadenia.

Partnermi projektu sa stali Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), mesto Trenčín, obce Chocholná-Velčice a Adamovské Kochanovce, ďalej DSS - Adamovské Kochanovce a Regionálne centrum mládeže v rámci Krajského centra voľného času -oboje v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, Detský domov Mestečko a Iskierka nádeje SD, n. o. (známa ako Seniorville) v Trenčíne - Záblatí.

Projekt občianskeho združenia Silnejší slabším dá v priebehu nasledujúcich dvoch rokov šancu mladým ľuďom z detských domovov a domovov sociálnych služieb (DSS) na plnohodnotnejší život medzi ľuďmi. Organizátori a dobrovoľníci zainteresovaní v projekte počas viac ako 20 rôznorodých aktivít pomôžu zdravotne či sociálne znevýhodneným ľuďom do 30 rokov spoznať, aké sú ich práva a povinnosti voči mestskej a krajskej samospráve, ale aj to, aké sú ich možnosti v oblasti sociálnej podpory, bývania či vzdelávania a kde na mestských či krajských úradoch majú hľadať pomocnú ruku.

Na príjemnú atmosféru podujatia dotvárali vystavené výrobky detí z detského domova Zlatovce a Adamovské Kochanovce a výstava fotografii zo života v DSS Adamovské Kochanovce.

Na tomto podujatí sa prezentovalo aj informačné centrum Europe Direct Trenčín. Účastníci podujatia v ED kútiku mali možnosť dozvedieť sa základné informácie o Európskej únii a o možnosti štúdia, práce a dobrovoľníctva v iných členských štátoch EÚ. Pedagógovia i študenti sa mohli obohatiť o brožúry s európskou tematikou a zároveň sa dozvedeli o možnosti objednať si zaujímavé materiály na rôzne európske témy zo stránky EU Bookshop. Deti z detského domova Zlatovce, študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémie Trenčín a zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne zaujali súťaže s EÚ tematikou o drobné ceny s logom Europe Direct, ako aj kvíz o EÚ a Eure o hodnotné ceny od Europe Direct Trenčín, ktorého vyhodnotenie bude zverejnené na facebook stránke Europedirecttrencin dňa 17.2.2016.

Pozrite si našu fotogalériu!
Dokumenty na stiahnutie:
Viac o projekte Spoza brány k politikom.pdf (PDF, 715 kB)

Fotogaléria:


Zverejnené 9. február 2016