Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia predložila balík opatrení v oblasti udržateľnej bezpečnosti dodávok energie

Komisia predložila balík opatrení v oblasti udržateľnej bezpečnosti dodávok energie

Európska komisia predstavila balík opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok energie spolu s návrhmi, ktoré majú EÚ pripraviť na celosvetovú transformáciu energetiky, ako aj na prípadné prerušenia dodávok energie. Otázka bezpečnosti dodávok energie je jedným zo základných kameňov stratégie energetickej únie, ktorá je kľúčovou politickou prioritou Junckerovej Komisie.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „V stratégii energetickej únie, ktorú sme pripravili pred rokom, sme všetkým Európanom sľúbili dodávky bezpečnej, udržateľnej a konkurencieschopnej energie. Tento balík opatrení je zameraný na bezpečnosť našich dodávok energie, ale týka sa všetkých troch ambicióznych cieľov. Znížením našej energetickej náročnosti a lepším riadením dodávok z externých zdrojov prispejeme k splneniu nášho záväzku a k posilneniu stability na európskom trhu s energiou."

Tento balík obsahuje:
Nariadenie o stratégii bezpečnosti dodávok plynu - plyn má nezanedbateľnú úlohu pri prechode na nízko uhlíkové hospodárstvo a naďalej zostáva dôležitou súčasťou energetického mixu EÚ. Existujúca vonkajšia závislosť však vyžaduje, aby EÚ posilnila odolnosť svojich trhov v prípadoch prerušenia dodávok plynu.
Rozhodnutie o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky - EÚ musí zabezpečiť, aby medzivládne dohody podpísané členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu do EÚ, boli transparentnejšie a v úplnom súlade s právnymi predpismi EÚ. Preto sa zavádza povinná kontrola zlučiteľnosti ex ante, ktorú bude vykonávať Komisia.
Stratégia pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a skladovanie plynu - Európa je najväčším dovozcom zemného plynu vo svete. Naďalej však pretrvávajú značné regionálne rozdiely, pokiaľ ide o prístup k LNG. Cieľom stratégie pre skvapalnený zemný plyn (LNG) je zlepšiť prístup všetkých členských štátov k LNG ako k alternatívnemu zdroju plynu.
Stratégia vykurovania a chladenia – na vykurovanie a chladenie budov a priemyslu sa v EÚ spotrebuje polovica energie v EÚ. Navrhovaná stratégia vykurovania a chladenia sa zameriava na odstraňovanie prekážok eliminácie emisií uhlíka v budovách a priemysle. Okrem iného sa v nej zdôrazňuje, že väčšia energetická účinnosť a intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie ovplyvnia energetickú bezpečnosť.

Podrobnosti nájdete tu:

Tlačová správa
Nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu
Medzivládne dohody v oblasti energetiky
Prostredníctvom skvapalneného zemného plynu a skladovania plynu sa posilní bezpečnosť dodávok energie v EÚ
Na ceste k inteligentnému, efektívnemu a udržateľnému odvetviu vykurovania a chladenia
Záznam z tlačovej konferencie komisárov

Zverejnené 17. február 2016