Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Súťaž v akademickej debate 20. marec 2012

Súťaž v akademickej debate 20. marec 2012

Dňa 20. marca 2012 sa na Mestskom úrade v Senici konalo finálové kolo súťaže v akademickej debate pre študentov stredných škôl. Debatu zorganizovalo Europe Direct Senica a Europe Direct Trenčín v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou.

Do súťaže sa zapojili družstvá z Trnavského a Trenčianskeho kraja. Mladí debatovali na témy k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Študentov na mestskom úrade privítal zástupca primátora p. Peter Hutta, ktorý vyžreboval témy, ktoré sa debatovali v semifinálovom a vo finálovom kole. V semifinálovom kole študenti debatovali na tému: „Každý zamestnávateľ by mal zamestnávať určité percento ľudí nad 50 rokov.“ Po vyrovnaných bojoch sa do finálového kola s najvyšším počtom bodov prebojovalo Gymnázium Partizánske (tím B) a Gymnázium Skalica. Študenti bojovali o prvenstvo na tému: „Vek odchodu do dôchodku by sa mal zvýšiť.“ Finále bolo pre divákov do poslednej chvíle veľmi napínavé a o víťazovi rozhodli odborní porotcovia zo Slovenskej debatnej asociácie. Prvenstvo si nakoniec odniesli študenti z Gymnázia Partizánskeho v zložení Kristínka Pečová, Martin Vanko a Miriama Števove.

Výsledky zo súťaže v akademnickej debate:

  1. miesto Gymnázium Partizánske (tím B)

  2. miesto Gymnázium Skalica

  3. miesto Gymnázium Partizánske (tím A)


Víťazom srdečne gratulujeme a veľká vďaka patrí aj profesorom, ktorí zodpovedne pripravili študentov na debatu. Veríme, že súťaž bola veľkým prínosom pre študentov a nadobudnuté poznatky v budúcnosti kvalitne zúročia.


Fotogaléria:


Zverejnené 20. marec 2012