Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Slávnostné otvorenie novej agentúry EÚ pre rozsiahle systémy IT

Slávnostné otvorenie novej agentúry EÚ pre rozsiahle systémy IT

V estónskom Talline sa uskutoční slávnostné otvorenie novej agentúry pre rozsiahle informačné systémy za prítomnosti komisárky pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej. Jej hlavnou úlohou bude zabezpečiť, aby vízový informačný systém (VIS) a systém EURODAC fungovali 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Agentúra má byť v plnej prevádzke k decembru 2012.

Ešte pred otváracím zasadnutím správnej rady komisárka osloví v prejave predstaviteľov členských štátov, Komisie, Eurojustu, Europolu a takisto pozorovateľov z pridružených krajín. Na programe zasadnutia budú kľúčové rozpočtové, finančné a organizačné záležitosti.

„Očakávania sú vysoké a úloh je mnoho", uviedla komisárka Cecilia Malmströmová. „Táto agentúra sa, tak ako si všetci želáme, musí rýchlo stať centrom excelentnosti, disponujúcim mechanizmami, ktoré umožnia mapovať najsľubnejšie technologické vývojové trendy, hľadať spôsoby ich uplatnenia a zabezpečovať úzku spoluprácu s hlavnými zúčastnenými stranami.“

Od roku 2013 bude agentúra takisto riadiť druhú generáciu Schengenského informačného systému (SIS II). Okrem toho bude zodpovedná za záležitosti vzťahujúce sa na bezpečnosť týchto systémov, určité úlohy vzťahujúce sa na komunikačnú infraštruktúru a rôzne aktivity, ako je monitorovanie a podávanie správ, štatistika a odborná príprava pre národné orgány.

Ďalším kľúčovým cieľom agentúry, a to predovšetkým v súvislosti so súčasnou hospodárskou krízou, bude proaktívne vyhľadávať a realizovať nákladovo efektívne riešenia v celej škále oblastí jej pôsobenia.

Po počiatočnej fáze si bude agentúra stále viac rozširovať svoje odborné znalosti a know-how tak, aby sa raz stala centrom excelentnosti pre vývoj a riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a práva. Bude tak zabezpečovať, že sa pre systémy budú využívať najlepšie dostupné technológie a postupy.

Agentúra môže byť v budúcnosti takisto vyzvaná, aby v tejto oblasti politiky vyvinula a riadila iné systémy IT.

Súvislosti

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra, sa prijalo v októbri 2011.Prebiehajú intenzívne prípravy, aby sa zabezpečilo, že do 1. decembra 2012, kedy má byť agentúra v plnej prevádzke, bude k dispozícii potrebný personál, infraštruktúra a postupy.

Agentúra IT nemá žiadnu spojitosť s návrhmi na Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite, ktoré má Komisia predložiť v najbližšom čase.

Ďalšie informácie

Domovská stránka komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej
Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti

Zverejnené 21. marec 2012