Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Stovka mladých o krok bližšie k možnostiam študijných pobytov, stáží a dobrovoľníctva

Stovka mladých o krok bližšie k možnostiam študijných pobytov, stáží a dobrovoľníctva

Dňa 01. decembra 2016 sa v priestoroch Úradu TSK v Kongresovej sále konalo informačné podujatie pre študentov stredných škôl z Trenčianskeho kraja. Informačné podujatie už siedmy rok organizuje informačné centrum o EÚ Europe Direct Trenčín.

Cieľom informačného podujatia bolo študentom stredných škôl Trenčianskeho kraja predstaviť Európsku úniu, inštitúcie EÚ a možnosti, ktoré im vyplývajú zo statusu euroobčana. Na podujatí sa predstavilo 8 organizácií, ktoré pracujú s mládežou a zastrešujú mládež v rámci kraja a SR. Predstavili mladým svoje aktivity a činnosti - dozvedeli sa ako vycestovať za štúdium a stážou do zahraničia, zistili, čo je Európska dobrovoľnícka služba a do ktorých vzdelávacích projektov sa môžu zapojiť. Podujatie malo za úlohu mladým ľuďom z kraja ukázať možnosti aké majú k dispozícii a ktoré môže ovplyvniť ich smerovanie do budúcnosti.

Podujatie slávnostne otvoril vedúci Odboru regionálneho rozvoja p. Milan Semanco. Na podujatie prijala pozvanie aj zástupkyňa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu p. Mária Kavuláková, ktorá mladým priblížila činnosť Európskeho parlamentu a fungovanie Európskej únie ako takej.

Ďalšou časťou programu bola prezentácia organizácii, ktoré prijali pozvanie na podujatie. Medzi pozvanými boli organizácie, ktoré pracujú s mládežou a poskytujú informácie týkajúce sa EÚ, prezentovali možnosti pre mladých, týkajúce sa stáží, európskej dobrovoľníckej služby, rôznych výmen a študijných pobytov, štúdia v zahraničí a podobne. Prezentovali svoju činnosť a aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia.

Okrem Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, sa predstavili nasledovné organizácie: Iuventa, Erasmus+, Eurodesk, Edukácia@Internet, Inex Slovakia, SAIA Žilina, Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, ale aj Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. Po ukončení všetkých prezentácií nasledovalo vyhodnotenie súťažného vedomostného kvízu, ktoré zahŕňalo otázky zostavené z informácií od prezentujúcich organizácií a v ktorom sa súťažilo o vecné ceny od Europe Direct Trenčín.

„Verím, že dnešné podujatie prinieslo stredoškolákom z nášho kraja veľké množstvo informácií, z ktorých budú môcť čerpať aj do budúcnosti. Študenti, ktorí sa na tohtoročnom Open Days zúčastnili, zistili, že na to, aby boli v živote úspešní netreba veľa.... stačí byť aktívny, byť odhodlaný, vytrvalý a nebáť sa spraviť aj krok do neznáma. Vycestovať za štúdiom alebo ako dobrovoľník do zahraničia je jedným z takýchto krokov, ktoré im však do budúcnosti môžu priniesť množstvo pozitívnych vecí,“ povedal na záver podujatia p. Semanco.


Fotogaléria:


Zverejnené 2. december 2016