Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Debata Café Európa - Acta je pre Európu výhodná

Debata Café Európa - Acta je pre Európu výhodná

Dňa 29. marca 2012 o 17:00h v STEPS CLUB Trenčín sa debatovalo na tému, či je ACTA výhodná pre Európu.

Svoje názory prišli vyjadriť Adriana Tomanová (právnička špecializujúca sa na oblasť autorského práva) a Peter Blaščák (Slovenská pirátska strana).

Problematika ochrany autorských práv je celosvetový problém. Prečo musel vzniknúť pakt ACTA? Čo sa ním sleduje? Ako sa prejaví? Budeme musieť na hraniciach ukazovať obsah notebookov? Množstvo emócii užívateľov internetu ohľadom prijímania ACTA vyvrcholilo masovými protestami po celej planéte. Ako sa k problému postaví Európa? Odborný pohľad na tému vyjadrili hostia diskusie a taktiež sa do debaty zapojili aj Trenčiansky diváci, ktorých zaujímala preberaná problematika.

Informácie o ďalšej debate nájdete na stránke cafeeuropaFotogaléria:


Zverejnené 2. apríl 2012