Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Galileo štartuje!

Galileo štartuje!

Už zajtra (15. decembra) začne európsky systém satelitnej navigácie Galileo ponúkať prvé služby orgánom verejnej správy, podnikom a občanom.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič tento krok privítal slovami: „Geolokácia je ústredným prvkom prebiehajúcej digitálnej revolúcie, ktorá prináša nové služby meniace náš každodenný život. Systém Galileo desaťnásobne zvýši presnosť geografickej lokalizácie a umožní vznik novej generácie technológií založených na tejto lokalizácii, ako sú napríklad autá bez vodiča, hybridné zariadenia alebo služby inteligentných miest. Vyzývam dnes preto európskych podnikateľov: predstavte si, čo všetko sa dá pomocou systému Galileo dosiahnuť, – nečakajte a inovujte!“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska uviedla: „Tieto prvé služby systému Galileo predstavujú pre Európu významný úspech a sú prvým plodom úspechu našej nedávno prijatej kozmickej stratégie. Ide o výsledok spoločného úsilia o návrh a vytvorenie najpresnejšieho systému satelitnej navigácie na svete. Galileo je dôkazom technologickej excelentnosti Európy, jej know-how a odhodlania vytvárať služby a aplikácie využívajúce kozmické technológie. Žiadna z európskych krajín by toto nedokázala sama.“

Európska komisia už zajtra, vo štvrtok 15. Decembra, v Bruseli oficiálne predstaví Vyhlásenie o počiatočných službách, na základe ktorého začne systém Galileo v spojení so systémom GPS poskytovať tieto bezplatné služby:

podpora záchranných operácií: v súčasnosti môže objavenie osoby stratenej na mori alebo v horách trvať aj niekoľko hodín. Prostredníctvom pátracej a záchrannej služby (Search and Rescue Service, SAR) bude odteraz možné stratené osoby, ktoré uskutočnia núdzové volanie zo zariadenia kompatibilného so systémom Galileo, nájsť a zachrániť rýchlejšie, keďže čas potrebný na ich nájdenie sa skráti na 10 minút. Uvedená služba by v budúcnosti mala byť v budúcnosti vylepšená tak, že vysielateľovi núdzového volania oznámi, že bol úspešne lokalizovaný a pomoc je na ceste.
presnejšia navigácia pre občanov: otvorená služba systému Galileo ponúkne širokej verejnosti bezplatnú službu na určovanie polohy a času, a tiež navigáciu, ktorú bude možné využívať pomocou čipových súprav kompatibilných so systémom Galileo v smartfónoch a automobilových navigačných systémoch. Od jesene 2016 je už na trhu niekoľko takýchto smartfónov, ktoré v súčasnosti dokážu využívať signály na presnejšie určenie polohy. Od roku 2018 bude systém Galileo súčasťou všetkých nových modeloch automobilov predávaných v Európe, pričom bude poskytovať vylepšené navigačné služby pre celý rad zariadení a umožní aj fungovanie núdzového reakčného systému eCall. Presnejšie určovanie polohy v rámci systému Galileo bude prínosom najmä pre osoby, ktoré používajú navigačné zariadenia v mestách, kde v súčasnosti bývajú satelitné signály často blokované vysokými budovami.
lepšia časová synchronizácia kritických infraštruktúr: systém Galileo prostredníctvom svojich hodín s vysokou presnosťou umožní lepšiu časovú synchronizáciu bankových a finančných transakcií, ako aj telekomunikačných a energetických distribučných sietí, akými sú napríklad inteligentné siete. Prispeje tak k zefektívneniu ich činnosti.
bezpečné služby pre orgány verejnej správy: systém Galileo bude prostredníctvom verejnej regulovanej služby poskytovať podporu orgánom verejnej správy, ako sú služby civilnej ochrany a humanitárnej pomoci, colná správa a polícia. Počas vnútroštátnych núdzových alebo krízových situácií (napríklad počas teroristických útokov) bude pre používateľov zo štátnej správy k dispozícii obzvlášť stabilná a plne šifrovaná služba, ktorá zabezpečí kontinuitu prevádzky.

Z Vyhlásenia o počiatočných službách systému Galileo vyplýva, že satelity a pozemná infraštruktúra systému sú už v súčasnosti schopné prevádzky. Tieto signály budú veľmi presné, ale nebudú k dispozícii nepretržite. Preto sa budú signály systému Galileo počas počiatočnej fázy používať v spojení s inými systémami satelitnej navigácie, ako je napríklad GPS.

V nadchádzajúcich rokoch budú na obežnú dráhu vyslané nové satelity s cieľom rozšíriť zostavu systému Galileo, vďaka čomu sa postupne zlepší jeho celosvetová dostupnosť. Táto konštelácia by mala byť dokončená do roku 2020, kedy systém Galileo dosiahne plnú operačnú kapacitu.

Súvislosti

Systém Galileo je európsky globálny systém satelitnej navigácie. Používateľov na celom svete poskytuje celú škálu najmodernejších služieb v oblasti určovania polohy, navigácie a času. Galileo je plne interoperabilný so systémom GPS, ale koncovým používateľom bude poskytovať presnejšie a spoľahlivejšie určovanie polohy.

Zostava systému Galileo sa v súčasnosti skladá z 18 satelitov, pričom všetky sa už nachádzajú na obežnej dráhe. Predpokladá sa, že úplná zostava bude mať 30 satelitov a bude dokončená v roku 2020.

Prvý Galileo smartfón vyvinutý španielskou spoločnosťou BQ je už na trhu, pričom sa očakáva, že čoskoro uvedú na trh podobné výrobky aj ďalšie spoločnosti. Galileo tiež vývojárov aplikácií umožní, aby svoje nápady testovali na základe skutočného signálu.

Počiatočné služby systému Galileo riadi Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA). Program Galileo celkovo zastrešuje Európska komisia, ktorá odovzdala zodpovednosť za zavádzanie systému a technickú podporu pri operačných úlohách Európskej vesmírnej agentúre (ESA).Počiatočné služby systému Galileo – často kladené otázky (v anglickom jazyku)
Európska stratégia v oblasti kozmického priestoru
Audiovizuálny materiál
Stredisko služieb európskych GNSS (GSC)
Galileo pre občanov

Zverejnené 14. december 2016