Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Začal Európsky týždeň odborných zručností : slovenskí študenti budú programovať robotov či súťažiť o najlepší účes

Začal Európsky týždeň odborných zručností : slovenskí študenti budú programovať robotov či súťažiť o najlepší účes

Dnes sa začal historicky prvý Európsky týždeň odborných zručností. Podujatie, ktoré vyhlásila Európska komisia, bude trvať od 5. do 9. decembra. Na Slovensku sa v rámci iniciatívy uskutoční spolu 54 podujatí, ktoré organizujú stredné odborné školy, gymnáziá, univerzity, či občianske združenia. Na pláne majú usporiadať podujatia rôzneho druhu: cykly seminárov, prednášok, súťaže, besedy, či výstavy.

Niektoré zo slovenských akcií:

• Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi organizuje v dňoch 5.12-9.12. podujatie zamerané na finančnú gramotnosť s názvom FUNNY MONEY. V rámci série seminárov pre žiakov chcú tak organizátori poukázať na dôležitosť ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti.

• Ústav automatizácie, mechatroniky a robotiky na Technickej univerzite v Košiciach usporiada súťaž v rýchlosti naprogramovania robota s názvom Naprogramuj svoj robot. Podujatie sa uskutoční 7.12.-9.12.

• V Spišskej Novej Vsi plánuje Stredná odborná škola drevárska v dňoch 5.12.-8.12. usporiadať tzv. doskové sympózium s názvom Od dosky k dielu, kde sa stretnú študenti z výtvarných odborov so študentmi odborov stolárskych a drevárskych. Výtvarníci budú mať za úlohu vymyslieť úžitkový alebo dekoračný predmet z drevených dosiek, kým stolári a drevári budú spolupracovať na realizácii daného návrhu.

• Cirkevná stredná odborná škola elektronická v Bratislave má 7.12. na programe podujatie Vyskúšaj si byť elektrotechnikom alebo počítačovým grafikom. Počas prehliadky školy budú mať žiaci základných škôl možnosť vyskúšať si praktické činnosti z elektrotechniky a počítačovej grafiky, vytvoriť si grafický návrh vlastného motívu potlače trička, zhotoviť jednoduché elektronické zapojenie, či skúsiť si poskladať počítač.

Tie najlepšie slovenské podujatia vyhodnotí Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC). Jej cieľom je podporiť organizovanie rôznych podujatí venovaných Európskemu týždňu odborných zručností, ktoré zatraktívnia odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na Slovensku, zlepšia jeho imidž, príťažlivosť a kvalitu a spropagujú program Erasmus+ a jeho význam v OVP.

Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to organizovaním rôznych podujatí v celej Európe na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Do organizovaných aktivít sa mohli zapojiť žiaci, študenti, učitelia, školitelia odborného vzdelávania a prípravy, združenia mládeže a študentov, poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy, verejné alebo súkromné organizácie a iní.


Podrobnosti o všetkých slovenských podujatiach

Zverejnené 5. december 2016