Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností

V pondelok 5.decembra 2016 začína Európsky týždeň odborných zručností (Vocational Education and Training (VET) Skills week). Jeho cieľom je motivovať členské krajiny, aby zorganizovali podujatia pre odbornú aj širokú verejnosť na tému ako zručnosti prispievajú k lepšiemu uplatneniu na pracovnom trhu.

Európsky týždeň odborných zručností oficiálne otvorí komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen v Antverpách. Vo všetkých členských štátoch EÚ sa v rámci tejto iniciatívy uskutoční viac ako 700 rôznych podujatí. Po celom Slovensku je zatiaľ zaregistrovaných 16 podujatí, jedná sa o dni otvorených dverí, konferencie či semináre.


Viac informácií

Zverejnené 2. december 2016