Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia predstavila nové daňové pravidlá na podporu elektronického obchodu a on-line podnikania v EÚ

Komisia predstavila nové daňové pravidlá na podporu elektronického obchodu a on-line podnikania v EÚ

Európska komisia dnes predstavila rad opatrení na zlepšenie prostredia v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) pre podniky v EÚ pôsobiace v oblasti elektronického obchodu. Návrhy Komisie umožnia spotrebiteľom a spoločnostiam, najmä začínajúcim podnikom a malým a stredným podnikom, ľahšie nakupovať a predávať tovar a služby on-line.

Zavedením portálu pre platby DPH on-line pre celú EÚ („jednotné kontaktné miesta“) sa značne znížia náklady na plnenie povinností spojených s platbou DPH, čo podnikom v EÚ prinesie ročné úspory vo výške 2,3 miliardy EUR. Nové pravidlá takisto zabezpečia, že DPH sa bude platiť v členskom štáte konečného spotrebiteľa, čím dôjde k spravodlivejšiemu rozdeleniu daňových príjmov medzi krajinami EÚ. Návrhy Komisie majú členským štátom pomôcť kompenzovať súčasnú stratu DPH v súvislosti s elektronickým obchodom odhadovanú každoročne na 5 miliárd EUR. Odhadovaná strata príjmov pravdepodobne do roku 2020 dosiahne výšku 7 miliárd EUR.

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.

Otázky a odpovede (v Aj)


Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa- Podpora online podnikania .pdf (PDF, 700 kB)

Zverejnené 1. december 2016