Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Vzniká „koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta“

Vzniká „koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta“

Komisia dnes spolu s členskými štátmi, podnikmi, sociálnymi partnermi, mimovládnymi organizáciami a vzdelávacími subjektmi spustila koalíciu pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, ktorá má pomôcť uspokojiť vysoký dopyt po digitálnych zručnostiach v Európe.

Ide o jednu z desiatich hlavných iniciatív EK v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu v júni tohto roku. Partnermi koalície sú napríklad European Digital SME Alliance, ESRI, SAP, ECDL a Google.

Očakáva sa, že do roku 2020 bude vďaka týmto kombinovaným iniciatívam možné vyškoliť jeden milión mladých nezamestnaných ľudí na voľné pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií , podporiť zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovnej sily a najmä prijať konkrétne opatrenia na podporu malých a stredných podnikov, či zmodernizovať vzdelávanie a odbornú prípravu s cieľom umožniť všetkým študentom a učiteľom používať digitálne nástroje a materiály potrebné na výučbu a štúdium.

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 703 kB)

Zverejnené 1. december 2016