Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Migračná trasa cez centrálne Stredozemie: Komisia navrhla akčný plán na podporu Talianska, zníženie tlaku a zvýšenie solidarity

Migračná trasa cez centrálne Stredozemie: Komisia navrhla akčný plán na podporu Talianska, zníženie tlaku a zvýšenie solidarity

Vychádzajúc z práce počas posledných dvoch rokov, ktorej cieľom bolo zachraňovať životy na mori a riadiť zvyšujúci sa počet príchodov po trase cez centrálne Stredozemie, všetky zainteresované strany teraz musia zvýšiť a zrýchliť svoje úsilie v súlade sú zvyšujúcou sa naliehavosťou situácie a záväzkami prijatými vedúcimi predstaviteľmi EÚ. Dnešné opatrenia by mali predstavovať základ diskusií na neformálnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci vo štvrtok v Tallinne.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „Zúfalá situácia v Stredozemnom mori nie je ani novinkou, ani prechodným javom. V priebehu posledného dva a pol roka sme dosiahli obrovský pokrok smerom ku skutočnej migračnej politike EÚ, ale naliehavosť situácie si teraz vyžaduje, aby sme seriózne zrýchlili našu spoločnú prácu a nenechali Taliansko opustené. Cieľom nášho úsilia musí byť solidarita, pretože najväčšiemu tlaku sú vystavení tí, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, a naše členské štáty. Súčasne musíme konať tak, aby sme podporovali Líbyu v boji proti prevádzačom a posilnili kontrolu hraníc, aby sme znížili počet ľudí, ktorí podstupujú nebezpečné cesty do Európy.“

Európska komisia navrhuje množstvo konkrétnych opatrení, ktoré sa majú prijať teraz, aby sa zrýchlila spoločná práca Európskej únie na trase cez centrálne Stredozemie. Komisia úzko spolupracuje s estónskym predsedníctvo Rady a opatrenia predstavené dnes by mali vytvárať základ diskusií o okamžitej podpore pre Taliansko, ktoré sa odohrajú na neformálnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci vo štvrtok 6. júla v Tallinne.

Komisia okrem iného:

· bude ďalej zvyšovať kapacitu líbyjských orgánov prostredníctvom projektu s hodnotou 46 miliónov EUR pripraveného spoločne s Talianskom,

· podporí vytvorenie úplne funkčného námorného záchranného a koordinačného strediska v Líbyi,

· zvýši financovanie migračného manažmentu v Taliansku prostredníctvom 35 miliónov EUR pripravených na okamžitú mobilizáciu,

· zaručí úplnú mobilizáciu agentúr EÚ:

o Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) je pripravený zvýšiť počet mobilných tímov podporujúcich spracovávanie žiadostí,

o Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by mala bezodkladne preskúmať návrhy Talianska ohľadne spoločnej operácie Triton

o rezerva rýchleho zásahu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s viac ako 500 odborníkmi v oblasti návratu je pripravená na nasadenie na žiadosť Talianska.

Všetky podrobnosti o týchto a ďalších navrhnutých krokoch nielen Komisie, ale aj členských štátov, a viac súvislostí nájdete v priloženej tlačovej správe.

Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 90 kB)

Zverejnené 4. júl 2017