Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > „We Mean Business“: Komisia začína kampaň na podporu pracovných stáží

„We Mean Business“: Komisia začína kampaň na podporu pracovných stáží

Európska komisia začína kampaň s názvom „We Mean Business“, ktorej cieľom je podporiť firmy, aby sa viac angažovali v oblasti pracovných stáží pre mladých ľudí, čím by prispeli k rozšíreniu ich zručností a zlepšeniu ich zamestnateľnosti. Zároveň môžu tieto stáže pomôcť mladým ľuďom zabezpečiť plynulý prechod zo školy a odborného vzdelávania k prvému dobrému zamestnaniu. Stáže môžu byť prínosom aj pre firmy, ktorým umožnia objaviť prípadných budúcich zamestnancov, ktorí by mohli, prostredníctvom svojich nových nápadov, byť kľúčom k budúcej produktivite a konkurencieschopnosti. V rokoch 2012 – 2013 poskytne Komisia finančnú podporu celkovo 280 000 miestam pre stážistov prostredníctvom svojich programov Leonardo da Vinci a Erasmus určených pre študentov vzdelávajúcich sa v rámci odbornej prípravy a vysokoškolských študentov.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Kampaň „We Mean Business“ bude podporovať úsilie členských štátov bojovať s nezamestnanosťou mladých ľudí, ktorá v niektorých štátoch EÚ dosahuje neprijateľnú úroveň. Chceme najmä zvýšiť povedomie o význame zahraničných stáží, ktoré môžu zlepšiť jazykové zručnosti stážistov, ako aj pomôcť im zvýšiť svoje sebavedomie a prispôsobivosť. Naše štúdie ukázali, že zamestnávatelia tento druh zručností oceňujú stále viac.“

Prieskumy ukazujú, že o možnosti zamestnania stážistov v rámci európskeho programu vie len málo firiem. Cieľom kampane „We Mean Business“ je túto situáciu zmeniť a poukázať na prínos zahraničných stáží pre firmy.

Kampaň má svoju internetovú stránku, ktorá obsahuje informácie a odkazy na to, ako zorganizovať alebo nájsť stáž v inej krajine EÚ. V členských krajinách budú prebiehať podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti, zacielené na obchodné komory, agentúry pre regionálny rozvoj, organizácie na podporu podnikania a ďalšie subjekty, ktoré môžu pomáhať pri poskytovaní informácií firmám o prínose stáží.

Chronológia

Ako súčasť iniciatívy „Príležitosti pre mladých“ zverejnenej v decembri 2011 sa Európska komisia zaviazala zvýšiť počet pracovných stáží prostredníctvom programov Leonardo da Vinci a Erasmus pre študentov vzdelávajúcich sa v rámci odbornej prípravy a pre vysokoškolských študentov o 30 %. V roku 2012 získa podporu pre pracovnú stáž v zahraničí minimálne 130 000 mladých ľudí. Na budúci rok by tento počet mal dosiahnuť 150 000.

Štúdie ukazujú ako stážisti so znalosťou cudzích jazykov môžu firmám pomôcť vstúpiť na nové trhy. Firmy, ktorým chýbajú zamestnanci vybavení jazykovými a komunikačnými zručnosťami, môžu nevyužité príležitosti nakoniec vyjsť celkom draho. Prieskum Komisie z roku 2006 týkajúci sa takmer 2000 európskych firiem ukázal, že 11 % respondentov prišlo o zákazku v dôsledku nedostatočných jazykových zručností, čím celkovo prišlo o 50 miliónov EUR.

Zároveň s kampaňou „We Mean Business“ Komisia zajtra (18. apríla) prijme komplexný balík nových opatrení zameraných na ozdravenie sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných príležitostí. Jedným z jeho hlavných cieľov bude stimulovať nábor v oblasti ekologického hospodárstva, zdravotníckych služieb a IKT.

Viac informácií:

Viac o iniciatíve „Príležitosti pre mladých“
Webová stránka kampane
Twitter

Zverejnené 16. apríl 2012