Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > 8.ročník podujatia Open Days v Europe Direct

8.ročník podujatia Open Days v Europe Direct

Dňa 6. novembra 2017 sa v priestoroch Úradu TSK v Kongresovej sále zišlo takmer 100 žiakov stredných škôl a gymnázií z celého kraja, aby si odniesli množstvo informácii o tom, ako ísť študovať do zahraničia cez program Erasmus+, ako sa zapojiť do Európskej dobrovoľníckej služby, ako sa zúčastniť súťaží organizovaných Európskym parlamentom, ale aj to ako sa stať ambasádorom štruktúrovaného dialógu alebo na akých stránkach sa učiť nemčinu, ruštinu, či dokonca jazyk esperanto.

Cieľom informačného podujatia bolo študentom stredných škôl Trenčianskeho kraja predstaviť aj Európsku úniu, inštitúcie EÚ a možnosti, ktoré im vyplývajú zo statusu euroobčana. Na podujatí sa predstavili organizácie, ktoré pracujú s mládežou a ktoré pre nich ponúkajú rôzne, nie len vzdelávacie aktivity. Podujatie malo za úlohu mladým ľuďom z kraja ukázať možnosti ako môžu aktívne využiť svoj voľný čas, ako vycestovať za štúdiom do zahraničia a ako tieto aktivity môžu ovplyvniť ich smerovanie do budúcnosti.

Podujatie slávnostne otvorila za Úrad TSK vedúca Odboru regionálneho rozvoja pani Martina Lamačková. Na podujatie prijal pozvanie aj riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu pán Robert Hajšel, ktorý mladým priblížil činnosť Európskeho parlamentu a fungovanie Európskej únie ako takej.

Ďalšou časťou programu bola prezentácia organizácii, ktoré prijali pozvanie na podujatie. Okrem Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, sa predstavili nasledovné organizácie: Iuventa, Erasmus+, Edukácia@Internet, INEX Slovakia, SAIA Žilina a Združenie Informačných a poradenských centier mladých (ZIPCEM). Tí, ktorí si niečo o týchto organizáciách počas prezentácií zapamätali, si odniesli drobné vecné ceny od organizátora podujatia Europe Direct Trenčín.

Ďakujeme všetkým za účasť a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.Fotogaléria:


Zverejnené 8. november 2017