Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Verejná konzultácia o Európskom orgáne práce a o Európskom čísle sociálneho zabezpečenia

Verejná konzultácia o Európskom orgáne práce a o Európskom čísle sociálneho zabezpečenia

Európska komisia dnes, 27. novembra 2017, spustila verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory širšej verejnosti o zriadení Európskeho úradu práce a o zavedení európskeho čísla sociálneho zabezpečenia. Obe iniciatívy oznámil predseda EK Juncker vo svojom prejave v roku 2017 o stave Únie.

Európsky orgán práce (ELA – European Labour Authority) by mal zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ týkajúce sa pracovnej mobility uplatňovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom. Takisto by sa tým zlepšil prístup k informáciám pre orgány verejnej moci a mobilných pracovníkov a zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti.

Európske číslo sociálneho zabezpečenia (ESSN) sa zameriava na zjednodušenie a modernizáciu interakcie občanov s administratívami v rôznych oblastiach politiky. Číslo sociálneho poistenia EÚ by uľahčilo identifikáciu osôb cez hranice na účely koordinácie sociálneho zabezpečenia a umožnilo rýchle a presné overenie ich štatútu sociálneho poistenia.

Legislatívne návrhy pre obe iniciatívy sú oznámené v pracovnom programe Európskej komisie na rok 2018 a plánujú sa predložiť do jari 2018. Verejné konzultácie budú prebiehať do 7. januára 2018.


Verejné konzultácie

Zverejnené 27. november 2017