Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Únia kapitálových trhov: ako uľahčiť prístup MSP na kapitálové trhy

Únia kapitálových trhov: ako uľahčiť prístup MSP na kapitálové trhy

Komisia dnes (18.12.) začína verejnú konzultáciu o tom, ako uľahčiť malým a stredným podnikom (MSP) prístup na verejné trhy. Financovanie MSP prostredníctvom verejných trhov sa od finančnej krízy ešte úplne nezotavilo, aj keď kótovanie na burze môže v zásadnej miere posilniť ich životaschopnosť. Týka sa to kótovania akcií a dlhopisov na „rastových trhoch MSP“, ktoré predstavujú novú kategóriu obchodných miest pre malých emitentov.

Uľahčenie prístupu MSP k financovaniu v každom štádiu rozvoja je centrálnym prvkom únie kapitálových trhov. Dosiahlo sa už mnoho, najmä zjednodušené pravidlá týkajúce sa prospektov, ako aj požiadavky pre rastové trhy MSP, ktoré nadobudnú účinnosť v januári 2018 prostredníctvom smernice o trhoch s finančnými nástrojmi. Je však potrebné urobiť ešte viac: počet prvotných verejných ponúk akcií MSP je dnes o polovicu nižší ako v rokoch 2005 – 2007.

Komisia chce posúdiť, či by cielené zmeny pravidiel EÚ mohli priniesť priaznivejšie regulačné prostredie na podporu kótovania MSP. Pomocou tejto konzultácie chce Komisia určiť spôsoby, ako znížiť byrokraciu a vytvoriť prostredie priaznivé pre MSP, ktoré chcú kótovať svoje akcie na verejných trhoch. Pravidlá budú zároveň naďalej zabezpečovať ochranu investorov a integritu trhu. Dotazník s názvom „Budovanie primeraného regulačného prostredia na podporu kótovania MSP“ je k dispozícii online. Konzultácia potrvá do 26. februára 2018.


Dotazník s názvom „Budovanie primeraného regulačného prostredia na podporu kótovania MSP“

Zverejnené 18. december 2017