Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Predseda EK Jean-Claude Juncker sa stretol s lídrami krajín V4 a s talianskym premiérom

Predseda EK Jean-Claude Juncker sa stretol s lídrami krajín V4 a s talianskym premiérom

Toto stretnutie sa uskutočnilo pred začiatkom dnešného samitu a jeho hlavnou témou boli otázky migrácie. Všetky zúčastnené strany potvrdili svoje odhodlanie riešiť spoločné výzvy v tejto oblasti spoluprácou.

Krajiny V4 jasne ukázali solidaritu a zaviazali sa poskytnúť príspevok 35 miliónov Eur pre severnú Afriku v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku. Tento fond, spolu s prispením V4 je súčasťou spoločného európskeho riešenia nelegálnej migrácie. Predseda EK Juncker sa zasadzuje za blízku spoluprácu a dnes vyjadril potešenie, že sa ukazujú jej prvé výsledky.

„Chcem aby spolupráca medzi krajinami V4 a Komisiou bola čo najužšia. Dnes som veľmi šťastný, že už máme aj výsledky. Je to dôkaz, že krajiny vyšehradskej štvorky sú plne v jednej línii čo sa týka solidarity s Talianskom a s ostanými.” uviedol Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie.

Komisia minulý týždeň predložila cestovnú mapu ako do júna 2018 dosiahnuť komplexnú dohodu o udržateľnej azylovej politike EÚ.


Zverejnené 14. december 2017