Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EK predstavila nástroj na stanovenie profilu zručností migrantov

EK predstavila nástroj na stanovenie profilu zručností migrantov

Európska komisia dnes (20. júna) pri príležitosti Svetového dňa utečencov predstavila nový nástroj EÚ na stanovenie profilu zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide o offline a online internetový editor, ktorý umožní štátnym príslušníkom tretích krajín prezentovať ich zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti spôsobom prístupným pre zamestnávateľov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a organizáciám pracujúcim s migrantmi v celej Európskej únii.

Nástroj sa zameriava na riešenie nesúladu medzi pracovnými miestami a zručnosťami ľudí pochádzajúcich z krajín mimo EÚ. Je zacielený nielen na jednotlivcov s vysokou úrovňou vzdelania, ktorí možno potrebujú pomoc pri uznávaní svojej kvalifikácie, ale aj na ľudí s nízkou kvalifikáciou, ktorí na získanie zručností potrebných na trhu práce v EÚ potrebujú ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu. V prípade niektorých štátnych príslušníkov tretích krajín môže byť navyše prekážkou ich začlenenia do pracovného trhu nedostatočné ovládanie jazyka. Nástroj na stanovenie profilu zručností pomôže takéto medzery identifikovať.

Ide zároveň o prvý nástroj, ktorý budú môcť záchytné centrá, integračné služby, verejné služby zamestnanosti a ďalšie organizácie poskytujúce poradenstvo štátnym príslušníkom tretích krajín využiť na zabezpečenie toho, aby boli zručnosti a vzdelanie týchto osôb uznané a aby ich bolo možné ďalej nasmerovať na odbornú prípravu, vzdelávanie alebo do zamestnania.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos to privítal slovami: „Migranti prichádzajú s vlastnými skúsenosťami, talentom a zručnosťami, ktoré môžu byť pre naše hospodárstva a spoločnosti skutočným prínosom. Investovanie do skorého začlenenia do trhu práce je preto prvoradé. Ak chceme premeniť migráciu na príležitosť pre všetky zainteresované strany, úspešná integrácia má kľúčový význam. Náš nástroj na stanovenie profilu zručností zviditeľní individuálne súbory zručností nových prisťahovalcov z tretích krajín, a tak skráti proces ich integrácie.“

Podrobnosti sa dočítate v priloženej tlačovej správe.
Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 457 kB)

Zverejnené 20. jún 2017