Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Premiestňovanie: Komisia dnes začala konania o porušení povinnosti proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku

Premiestňovanie: Komisia dnes začala konania o porušení povinnosti proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku

Komisia dnes začala konania o porušení povinnosti proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku za nesplnenie povinností, ktoré im vyplývajú z rozhodnutí Rady o premiestňovaní z roku 2015. Napriek opakovaným výzvam Komisie na prijatie opatrení si tieto tri krajiny naďalej neplnia svoje právne povinnosti a nerešpektujú svoje záväzky voči Grécku, Taliansku a ďalším členským štátom.

V rozhodnutiach Rady sa od členských štátov vyžaduje, aby každé tri mesiace predložili prísľub týkajúci sa miest, ktoré sú k dispozícii na premiestňovanie, s cieľom zabezpečiť rýchly a riadny postup premiestnenia. Maďarsko od spustenia systému premiestňovania neprijalo vôbec žiadne kroky a Poľsko od decembra 2015 nepremiestnilo ani jednu osobu a nepredložilo žiaden prísľub. Česká republika nepremiestnila nikoho od augusta 2016 a už viac ako rok nepredložila žiadne nové prísľuby.

Komisia pri tejto príležitosti pripomenula, že záväzok nedávno prijali napríklad Rakúsko a Slovensko. Zároveň dodala, že dôležité bude tento záväzok splniť a reálne pristúpiť k premiestneniu.

Komisia už predtým vo svojej 12. správe o premiestňovaní a presídľovaní predloženej 16. mája oznámila, že členské štáty, ktoré nikoho nepremiestnili, ani počas takmer roka nepredložili žiadny prísľub, a teda systematicky porušujú svoje právne povinnosti, si majú okamžite a v priebehu nasledujúceho mesiaca začať tieto povinnosti plniť.

Ako bolo oznámené včera v 13. správe o premiestňovaní a presídľovaní, keďže Česká republika, Maďarsko a Poľsko neprijali žiadne opatrenia na splnenie svojich právnych povinností, Komisia dnes rozhodla začať konanie o porušení povinnosti proti týmto trom členským štátom a zaslať im formálne výzvy.Tlačová správa

Zverejnené 14. jún 2017