Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Schengenský priestor voľného pohybu oslavuje 32 rokov

Schengenský priestor voľného pohybu oslavuje 32 rokov

Dnes, 14. júna 2017, si pripomíname 32. výročie vzniku schengenského priestoru voľného pohybu. Slovensko sa jeho súčasťou stalo v decembri roku 2007.

Schengenský priestor znamená voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol medzi štátmi, ktoré sú jeho súčasťou – 22 krajín EÚ a Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

„Veľkou výhodou nášho členstva v Schengenskom priestore je, že nás v Európe nerozdeľujú hranice, ale spájajú spoločné hodnoty. Práve pre nás, ktorých od západnej Európy dlhé roky oddeľoval ostnatý plot a ľudia zomierali pri pokuse o prekročenie hraníc, je odstránenie hraníc veľmi cenné a predstavuje symbol zjednotenia Európy. Slobodu pohybu a pobytu si Slováci veľmi vážia a túto slobodu aj často využívajú. Vďaka Schengenskej dohode už nemáme hraničné kontroly, cestujeme voľne aj bez pasu a vďaka našej spoločnej mene - euru si už vo väčšine krajín nemusíme ani meniť peniaze,” uvádza v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Schengenskú dohodu podpísalo 14. júna 1985 päť z desiatich vtedajších členských štátov EÚ: Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko. Začal sa tým proces odstraňovania vnútorných hraničných kontrol medzi členskými štátmi. Práve Schengen zaručuje neobmedzené cestovanie na území 26 štátov, ktoré sú domovom pre viac ako 400 miliónov ľudí. Dnes patria do schengenského priestoru všetky členské štáty Európskej únie okrem Veľkej Británie, Írska, Bulharska, Cypru, Rumunska a Chorvátska, pridruženými krajinami sú Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Vnútorné hranice sú odstránené a lepšie sa chránia vonkajšie hranice – 42 672 km námorných hraníc a 7 721 km pozemných hraníc. Štáty si na zaručenie bezpečnosti v rámci priestoru bez hraníc vymieňajú informácie na účely boja proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu. Zlepšila sa policajná spoluprácu najmä prostredníctvom cezhraničného prenasledovania, cezhraničného sledovania či založenia spoločných policajných centier a tímov.

V rámci Schengenského priestoru môžu voľne cestovať aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorých kontrolujú iba pri prekračovaní vonkajšej hranice.
Zverejnené 14. jún 2017