Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Slávnostné otvorenie diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité

Slávnostné otvorenie diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité

Zajtra (10. júna) o 10:00 sa uskutoční slávnostné otvorenie diaľničného úseku D3 Svrčinovec-Skalité za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka, generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Jána Ďurišina a iných hostí. Ide o prvý sprejazdnený úsek diaľnice D3.

Novobudovaný úsek v celkovej dĺžke viac ako 15 km je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Hlavnou funkciou tohto viac ako 15 km dlhého úseku, ako aj celej diaľnice D3 je predovšetkým prevedenie tranzitnej dopravy v severojužnom smere na trase európskeho dopravného koridoru a odľahčenie súčasnej hlavnej severo - južnej dopravnej spojnice na území Slovenska medzi hraničnými priechodmi Trstená – Šahy. Odľahčí sa aj oravský hraničný priechod Trstená s Poľskom, ako aj hraničný priechod Svrčinovec s Českom, kadiaľ prechádzajú všetky vozidlá nad 7,5 t smerujúce z Kysúc nielen do Českej, ale aj do Poľskej republiky.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek k tomu uviedol: „Vďaka európskym prostriedkom sa darí výrazne skvalitňovať dopravu pre obyvateľov celého Slovenska. V období 2014-2020 zabezpečia investície z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 3 miliardy eur rozšírenie dopravných sietí na Slovensku. To zahŕňa viac ako 100 km nových diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj 126 km zrekonštruovaných železničných tratí.“

V rámci minulého programového obdobia 2007 – 2013 bolo na Slovensku vďaka prostriedkom z fondov EÚ len v oblasti dopravy vybudovaných 155 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, zmodernizovaných takmer 2 tisíc km ciest I., II., a III. triedy a takmer 80 km železníc, zakúpených 61 nových vlakov, 45 nových električiek v Bratislave a 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu, 120 moderných nízko podlažných trolejbusov a 3 nové električky v Košiciach. Zároveň boli obnovené viaceré električkové trate.

V súčasnom programovom období 2014 – 2020 sa z vyčlenených prostriedkov EÚ vo výške vyše 15 miliárd eur plánuje podpora ďalších aktivít a modernizácie v oblasti dopravy, najmä pomocou operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Integrovaného regionálneho operačného programu.


Konkrétne plánované aktivity:


OP Integrovaná infraštruktúra

• 126 km zrekonštruovaných železničných tratí

• 104 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných ciest

• 27 km zmodernizovaných električkových tratí

• zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave

• 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich terminálov osobnej dopravyIntegrovaný regionálny operačný program

• 55 km novovybudovaných ciest

• 149 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest

• 108 nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave

• 146 nových úsekov cyklistických komunikáciíSlovensko bude využívať na zlepšenie dopravných prepojení aj prostriedky z celoeurópskeho Nástroja na spájanie Európy. Pre Slovensko je to viac ako 740 miliónov eur predovšetkým na modernizáciu a budovanie cezhraničných spojení s Poľskom, či Českou republikou (je to napríklad diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a modernizácia plavebnej komory v Gabčíkove, zmodernizuje sa aj železničný úsek Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry, ako aj dva železničné úseky v česko-slovenskom pohraničí na trati Devínska Nová Ves).

Dôležitou je aj možnosť podpory z tzv. Junckerovho fondu (Európsky fond pre strategické investície). Pomocou Junckerovho fondu je možné získať zvýhodnené úvery s európskymi zárukami. Príkladom je aj výstavba obchvatu Bratislavy D4/R7, na ktorý je úver z EFSI vo výške 426 miliónov eur.Zverejnené 9. jún 2017