Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Únia kapitálových trhov: Európsky parlament podporil zásadné kroky na podporu zamestnanosti a rastu

18.4.2019

Komisia uvítala, že Európsky parlament napokon schválil právne predpisy, ktorými sa položia základné kamene únie kapitálových trhov (CMU).

Starnutie obyvateľstva

17.4.2019

Kombinácia starnúceho obyvateľstva, ústavných stropov na dôchodkový vek a nižšieho potenciálu na rast zamestnanosti ohrozuje dlhodobú stabilitu verejných financií.

Bežím za Európu: Beh Devín - Bratislava 2019

12.4.2019

Takmer 200 ľudí pobeží v nedeľu 14. apríla za Európu v rámci národného behu Devín - Bratislava 2019. Cieľom tímu „Bežím za Európu“ je prispieť k väčšej informovanosti o Európskych voľbách, ktoré sa na Slovensku budú konať 25. mája 2019.

Pripravenosť na brexit bez dohody: Európska komisia hodnotí stav príprav a vydáva praktické usmernenia pre koordinovaný prístup EÚ

10.4.2019

Európska komisia dnes, pred samitom Európskej rady (článok 50), zhodnotila intenzívne prípravy Európskej únie na brexit bez dohody a vydala praktické usmernenia pre členské štáty v piatich oblastiach.

Vedci s finančnou podporou EÚ predstavili vôbec prvú snímku čiernej diery

10.4.2019

Komisia dnes predstavuje historicky prvú snímku čiernej diery, ktorú získala vďaka iniciatíve Event Horizon Telescope.

Facebook zmenil podmienky poskytovania služieb a objasnil spotrebiteľom, ako využíva ich údaje

10.4.2019

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľov 9. apríla 2019 privítali aktualizované zmluvné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Facebook.

Energetická únia: od vízie k realite

9.4.2019

Zo štvrtej správy o stave energetickej únie, ktorá bola prijatá dnes, vyplýva, že Komisia v plnej miere realizovala svoju víziu – stratégiu energetickej únie, ktorá všetkým Európanom zaručuje prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu.

Bezpečnostná únia: Európska komisia víta konečné prijatie nového Európskeho informačného systému registrov trestov o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín

9.4.2019

Rada dnes schválila návrh Komisie na vytvorenie Európskeho informačného systému registrov trestov o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín.

Pripravenosť na brexit

9.4.2019

Pripravenosť EÚ na brexit pomáha chrániť nároky občanov na sociálne zabezpečenie

Na čele zoznamu nebezpečných výrobkov sú hračky a automobily

5.4.2019

Európska komisia dnes zverejnila správu za rok 2018 o systéme Safety Gate pre nebezpečné výrobky (bývalý systém včasného varovania).