Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Medzinárodný deň žien 2019: rovnosti je viac, ale zmena je pomalá

7.3.2019

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydala Komisia svoju tohtoročnú správu o rovnosti medzi ženami a mužmi v EÚ.
Ďalší ročník obľúbenej súťaže Mladý Európan je tu!

Ďalší ročník obľúbenej súťaže Mladý Európan je tu!

6.3.2019

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už štrnásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Európska migračná agenda: EÚ musí udržať pokrok dosiahnutý v posledných 4 rokoch

6.3.2019

Komisia dnes zhodnotila pokrok dosiahnutý v posledných 4 rokoch a stanovila, aké opatrenia treba ešte prijať na riešenie bezprostredných a budúcich výziev v oblasti migrácie.

Vyhlásenie ku Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií: Komisia žiada internetové platformy o viac informácií týkajúcich sa dosiahnutého pokroku

1.3.2019

Európska komisia včera zverejnila správy poskytnuté Facebookom, Googlom a Twitterom o pokroku, ktorý dosiahli v januári 2019 v súvislosti so záväzkami v oblasti boja proti dezinformáciám, ktoré im vyplývajú z Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu „Europe CARES (Európa sa stará) – inkluzívne kvalitné vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“

1.3.2019

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Europe CARES (Európa sa stará) – inkluzívne kvalitné vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“.

Správa o Slovensku 2019

27.2.2019

Správou dnešného dňa je zverejnenie Správy o Slovensku 2019, ktorá je súčasťou tzv. zimného balíčka* Európskeho semestra. V správe sa dozviete ako EK vníma Slovensko v rôznych oblastiach. Tieto správy prijíma EK každý rok pre všetky členské štáty Únie.

Nové pravidlá štátnej pomoci: Komisia zvyšuje maximálnu vnútroštátnu podporu pre poľnohospodárov na 25 000 eur

22.2.2019

Komisia dnes schválila zrevidované pravidlá štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (tzv. pomoc de minimis), vďaka čomu sa zvýši maximálna suma, ktorú môžu vnútroštátne orgány použiť na podporu poľnohospodárov bez predchádzajúceho schválenia Komisie.

Príprava na brexit bez dohody: pripravenosť podnikov z EÚ v colnej oblasti

18.2.2019

V súvislosti s rizikom, že Spojené kráľovstvo môže 30. marca tohto roku opustiť EÚ bez dohody, Európska komisia spúšťa informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je DPH.

Sme bližšie k zriadeniu Európskeho orgánu práce

14.2.2019

Európsky parlament a Rada (členské štáty) dospeli k predbežnej dohode o návrhu Komisie zriadiť Európsky orgán práce (ELA). Tento nový orgán EÚ bude podporovať mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ za spravodlivých podmienok.

Do eurovolieb zostáva už len 100 dní

14.2.2019

Slováci si už o 100 dní - v sobotu 25. mája- zvolia v eurovoľbách svojich 14 zástupcov do Európskeho parlamentu.