Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Doprava: A víťazom prvej súťaže v oblasti inteligentnej mobility – Smart Mobility Challenge – sa stáva...

12.3.2012

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý má na starosti oblasť mobility a dopravy, dnes oznámil víťazov prvej „Smart Mobility Challenge“ - súťaže európskych multimodálnych plánovačov ciest.

Deň rovnosti odmeňovania: ženy v Európe ešte stále zarábajú v priemere o 16,4 % menej než muži

2.3.2012

Ženy v celej EÚ stále zarábajú v priemere o 16,4 % menej než muži podľa najnovších údajoch zverejnených Európskou komisiou pri príležitosti Európskeho dňa rovnosti odmeňovania.

Komisia navrhuje, aby sa lieky k pacientom dostávali rýchlejšie

1.3.2012

Lieky by sa mali dostávať na trh rýchlejšie. S týmto zámerom dnes Európska komisia navrhla zracionalizovať a skrátiť vnútroštátne rozhodovanie o stanovovaní cien liekov a výšky úhrad.

Partnerstvá v oblasti inovácií: nové návrhy týkajúce sa surovín, poľnohospodárstva a zdravého starnutia

29.2.2012

Európska komisia navrhla rozhodné kroky pri kľúčových otázkach, ktoré musí naša spoločnosť vyriešiť, v oblastiach mimoriadne dôležitých pre rast a zamestnanosť:

Životné prostredie: aký je váš postoj k nepozvaným návštevníkom?

29.2.2012

Vyskytuje sa veľa prípadov zavedenia živočíchov a rastlín do životného prostredia, ktoré pre nich nebolo pôvodne vlastné, a kde sa teraz šíria tak rýchlo, že sa stávajú hrozbou pre biologickú diverzitu.

Vnútorný trh s energiou: vnútroštátne právne predpisy 8 členských štátov ešte nie sú v súlade s pravidlami EÚ

27.2.2012

Umožnenie hospodárskej súťaže na trhoch s energiou je kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ ako celku.

Spotrebitelia: Komisia vyzýva Slovensko, aby zabezpečilo úplnú ochranu spotrebiteľských záujmov

27.2.2012

Európska komisia požiadala Slovensko, aby zabezpečilo správnu transpozíciu, pokiaľ ide o určité opatrenia na ochranu spotrebiteľských záujmov.
Debata Café Európa - Haló, tu Obama, s kým hovorím?

Debata Café Európa - Haló, tu Obama, s kým hovorím?

23.2.2012

Dňa 21. februára 2012 o 17:00h sa konala v kaviarni Steps v Trenčíne debata na tému: „Haló, tu Obama, s kým hovorím?“

Predbežná prognóza: mierna recesia s náznakmi stabilizácie v eurozóne

23.2.2012

Neočakávaná stagnácia obnoveného rastu, ku ktorej došlo koncom roka 2011, bude podľa prognózy pokračovať aj počas prvých dvoch kvartálov roku 2012.

Akčný tím Európskej komisie navštívi Slovensko - Európska komisia a SR spoločne proti nezamestnanosti mladých ľudí

23.2.2012

Dôvodom zajtrajšej cesty akčného tímu Európskej komisie na Slovensko je veľmi vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí.