Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Komisia uložila spoločnosti Google pokutu vo výške 1,49 mld. eur za nekalé praktiky pri internetovej inzercii

20.3.2019

Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu vo výške 1,49 mld. eur za porušenie antitrustových pravidiel EÚ.

Nový online nástroj na účely programu zhovievavosti a konaní o urovnaní v prípadoch kartelov a spolupráce v nekartelových prípadoch

20.3.2019

Európska komisia spustila nový online nástroj s názvom eLeniency, ktorého cieľom je uľahčiť podnikom a ich právnym zástupcom predkladanie vyhlásení a dokumentov v rámci konaní o zhovievavosti a urovnaní v prípadoch kartelov, ako aj v rámci spolupráce v nekartelových prípadoch.

Európsky obranný fond na obzore – 525 miliónov eur na Eurodron a iné spoločné výskumné a priemyselné projekty

20.3.2019

Komisia prijala pracovné programy týkajúce sa spolufinancovania spoločných obranných priemyselných projektov v rokoch 2019 – 2020 v celkovej výške až 500 miliónov eur.

Únia kapitálových trhov: Komisia informuje o dosiahnutom pokroku pred zasadnutím Európskej rady

15.3.2019

Komisia dnes hodnotí pokrok dosiahnutý pri budovaní jednotného kapitálového trhu, a to aj z hľadiska udržateľného financovania, a vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby nepoľavili v úsilí vybudovať základy únie kapitálových trhov.

Rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027: Predbežná dohoda o finančnej podpore opatrení v oblasti životného prostredia a klímy

13.3.2019

Európska komisia víta predbežnú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament a Rada, o Programe pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE ako súčasť dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Posun k lepšej ochrane oznamovateľov v celej EÚ

12.3.2019

Európsky parlament a členské štáty dnes dosiahli predbežnú dohodu o nových pravidlách, ktorými sa zaručí vysoká úroveň ochrany oznamovateľov porušenia práva EÚ.

Lepší výber DPH z predaja online možný vďaka novým pravidlám

12.3.2019

Komisia uvítala dohodu, ku ktorej členské štáty EÚ dospeli v otázke konkrétnych opatrení potrebných na zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa DPH pri online predaji tovaru.

Medzinárodný deň žien 2019: rovnosti je viac, ale zmena je pomalá

7.3.2019

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydala Komisia svoju tohtoročnú správu o rovnosti medzi ženami a mužmi v EÚ.
Ďalší ročník obľúbenej súťaže Mladý Európan je tu!

Ďalší ročník obľúbenej súťaže Mladý Európan je tu!

6.3.2019

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už štrnásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Európska migračná agenda: EÚ musí udržať pokrok dosiahnutý v posledných 4 rokoch

6.3.2019

Komisia dnes zhodnotila pokrok dosiahnutý v posledných 4 rokoch a stanovila, aké opatrenia treba ešte prijať na riešenie bezprostredných a budúcich výziev v oblasti migrácie.