Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Vďaka úspešnej konferencii je európska iniciatíva občanov opäť o krok bližšie k realite

31.1.2012

Viac ako 400 účastníkov zavítalo na konferenciu, ktorá predstavuje kľúčovú etapu záverečnej prípravy európskej iniciatívy občanov.

Falšovanie euromincí v roku 2011

31.1.2012

Počet falšovaných euromincí stiahnutých z obehu sa znížil o 15 %, a to na 157 000 mincí v porovnaní so 186 000 mincami v predchádzajúcom roku.

Predsedom Európskeho parlamentu sa stal Martin Schulz

17.1.2012

Europoslanci zvolili Martina Schulza za nového predsedu Európskeho parlamentu. Za jeho zvolenie sa vyslovilo 387 zo 670 hlasujúcich europoslancov. Tento 56-ročný nemecký sociálny demokrat povedie Európsky parlament nasledujúcich dva a pol roka, t.j. do nasledujúceho legislatívneho obdobia, začínajúceho v júli 2014.

Podľa posledného prieskumu sú Európania na aktívne starnutie pripravení

16.1.2012

Na začiatok roku 2012, ktorý je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, dnes Komisia zverejnila výsledky nového prieskumu Eurobarometra, z ktorého vyplýva, že 71 % Európanov si uvedomuje rastúci vek európskej populácie, ale iba 42 % má z tohto vývoja obavy.

Daňový systém: Rozvoj jednotného kontaktného miesta pre cezhraničné dodržiavanie predpisov o DPH

16.1.2012

Obchodovať vo viac ako jednom členskom štáte často znamená prichádzať do styku s viacerými daňovými správami v rôznych jazykoch. Riešenie viacnásobných povinností v oblasti DPH môže byť pre spoločnosti veľmi zložité a nákladné.

Odpad – rýchla cesta k vytváraniu pracovných miest a znižovaniu nákladov

16.1.2012

Ak by sa právne predpisy EÚ o nakladaní s odpadom vykonávali v plnej miere, výsledkom by podľa štúdie, ktorú dnes uverejnila Európska komisia,

Spotrebitelia: EÚ prešetruje webové stránky venované spotrebiteľským úverom – trh, ktorý pre spotrebiteľov podáva neuspokojivý výkon

11.1.2012

Chystali ste sa niekedy podpísať zmluvu o osobnej pôžičke, kreditnej karte alebo inom spotrebiteľskom úvere, pričom ste zistili, že v konečnom dôsledku by vás to vyšlo drahšie, ako ste spočiatku čakali?