Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Podľa posledného prieskumu sú Európania na aktívne starnutie pripravení

16.1.2012

Na začiatok roku 2012, ktorý je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, dnes Komisia zverejnila výsledky nového prieskumu Eurobarometra, z ktorého vyplýva, že 71 % Európanov si uvedomuje rastúci vek európskej populácie, ale iba 42 % má z tohto vývoja obavy.

Daňový systém: Rozvoj jednotného kontaktného miesta pre cezhraničné dodržiavanie predpisov o DPH

16.1.2012

Obchodovať vo viac ako jednom členskom štáte často znamená prichádzať do styku s viacerými daňovými správami v rôznych jazykoch. Riešenie viacnásobných povinností v oblasti DPH môže byť pre spoločnosti veľmi zložité a nákladné.

Odpad – rýchla cesta k vytváraniu pracovných miest a znižovaniu nákladov

16.1.2012

Ak by sa právne predpisy EÚ o nakladaní s odpadom vykonávali v plnej miere, výsledkom by podľa štúdie, ktorú dnes uverejnila Európska komisia,

Spotrebitelia: EÚ prešetruje webové stránky venované spotrebiteľským úverom – trh, ktorý pre spotrebiteľov podáva neuspokojivý výkon

11.1.2012

Chystali ste sa niekedy podpísať zmluvu o osobnej pôžičke, kreditnej karte alebo inom spotrebiteľskom úvere, pričom ste zistili, že v konečnom dôsledku by vás to vyšlo drahšie, ako ste spočiatku čakali?