Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

PhD štúdium v Taliansku

9.6.2014

Scuola Normale Superiore (SNS), jedna z piatich najlepších univerzít sveta podľa rebríčka Academic Ranking of World Universities, ponúkne 94-om uchádzačom o PhD štúdium štipendium, ktoré plne uhradí ich štúdium na škole.

Stáž u Európskeho ombudsmana

6.6.2014

Európsky ombudsman ponúka stáž pre absolventov práva.

Súdny dvor EÚ hľadá stážistu/ku

6.6.2014

Súdny dvor Európskej únie ponúka platenú stáž na obdobie najviac 5 mesiacov.

EUrópa znova na Pohode!

6.6.2014

Európska komisia na Pohodu znova prináša EUrópa stage!

Konferencia EÚ v roku 2014: Nové inštitúcie, nové reformy?

6.6.2014

V piatok 6. júna 2014 v čase od 9:00 do 16:00 sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutoční konferencia EÚ v roku 2014: Nové inštitúcie, nové reformy?

Predĺžili sme termín na prihlásenie sa do súťaže o cestu do Bruselu do 9. júna 2014!

5.6.2014

Youth Politics Education v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku vyhlásilo súťaž o najlepšiu esej na tému: “Čo ti priniesla Európska únia”.

Voľby sú za nami: Čo bude nasledovať teraz?

5.6.2014

Voľby do Európskeho parlamentu už máme za sebou, no tým sa nič neskočilo - práve naopak.

Európska akadémia nadácie Yuste s podporou Európskej komisie ponúka doktorandom možnosť požiadať o grant v odbore Európske štúdia.

5.6.2014

Európsky grant pre výskum a mobilitu v odbore európskych štúdií s názvom "Európska cena Karola V. – José Manuel Durão Barroso:
"História, pamäť a európska integrácia z hľadiska transatlantických vzťahov EÚ".

Energetická bezpečnosť: Komisia navrhuje komplexnú stratégiu posilnenia bezpečnosti dodávok

29.5.2014

Európska komisia reaguje na aktuálne geopolitické dianie a závislosť EÚ od dovozu energie a zasadzuje sa za novú Európsku stratégiu energetickej bezpečnosti.
Informačné podujatie: Prečo ísť voliť?

Informačné podujatie: Prečo ísť voliť?

23.5.2014

Dňa 16. mája 2014 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo informačné podujatie k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré organizovalo mesto Trenčianske Teplice a Jednota dôchodcov.