Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Vyhlásenie ku Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií: Komisia žiada internetové platformy o viac informácií týkajúcich sa dosiahnutého pokroku

1.3.2019

Európska komisia včera zverejnila správy poskytnuté Facebookom, Googlom a Twitterom o pokroku, ktorý dosiahli v januári 2019 v súvislosti so záväzkami v oblasti boja proti dezinformáciám, ktoré im vyplývajú z Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu „Europe CARES (Európa sa stará) – inkluzívne kvalitné vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“

1.3.2019

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Europe CARES (Európa sa stará) – inkluzívne kvalitné vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“.

Správa o Slovensku 2019

27.2.2019

Správou dnešného dňa je zverejnenie Správy o Slovensku 2019, ktorá je súčasťou tzv. zimného balíčka* Európskeho semestra. V správe sa dozviete ako EK vníma Slovensko v rôznych oblastiach. Tieto správy prijíma EK každý rok pre všetky členské štáty Únie.

Nové pravidlá štátnej pomoci: Komisia zvyšuje maximálnu vnútroštátnu podporu pre poľnohospodárov na 25 000 eur

22.2.2019

Komisia dnes schválila zrevidované pravidlá štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (tzv. pomoc de minimis), vďaka čomu sa zvýši maximálna suma, ktorú môžu vnútroštátne orgány použiť na podporu poľnohospodárov bez predchádzajúceho schválenia Komisie.

Príprava na brexit bez dohody: pripravenosť podnikov z EÚ v colnej oblasti

18.2.2019

V súvislosti s rizikom, že Spojené kráľovstvo môže 30. marca tohto roku opustiť EÚ bez dohody, Európska komisia spúšťa informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je DPH.

Sme bližšie k zriadeniu Európskeho orgánu práce

14.2.2019

Európsky parlament a Rada (členské štáty) dospeli k predbežnej dohode o návrhu Komisie zriadiť Európsky orgán práce (ELA). Tento nový orgán EÚ bude podporovať mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ za spravodlivých podmienok.

Do eurovolieb zostáva už len 100 dní

14.2.2019

Slováci si už o 100 dní - v sobotu 25. mája- zvolia v eurovoľbách svojich 14 zástupcov do Európskeho parlamentu.

Európska iniciatíva občanov: „Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!“

12.2.2019

Európska komisia dnes rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov žiadajúcu inteligentnejšiu reguláciu vapingu (fajčenie elektronických cigariet).

Pripravenosť na brexit: Európska komisia prijala krízové opatrenie (brexit bez dohody) v oblasti železničnej bezpečnosti a prepojenosti

12.2.2019

Európska komisia v reakcii na zvyšujúce sa riziko, že Spojené kráľovstvo 30. marca tohto roku opustí EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody), dnes prijala návrh na zmiernenie významného vplyvu, ktorý by takýto scenár mal na železničnú dopravu a prepojenie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Zimná hospodárska prognóza 2019

7.2.2019

V roku 2019 bude európske hospodárstvo podľa prognózy rásť už siedmy rok po sebe, pričom rast sa očakáva v každom členskom štáte.