Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Štrukturálne a investičné fondy: Komisia posilňuje úlohu partnerov pri plánovaní a vynakladaní prostriedkov

9.1.2014

Európska komisia prijala spoločný súbor noriem na zlepšenie konzultácií, účasti a dialógu s partnermi, ako sú regionálne, miestne, mestské a iné orgány verejnej moci, odborové zväzy, zamestnávateľské organizácie, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a nediskriminácie počas plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia projektov financovaných prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF).
Vernisáž k fotografickej súťaži Euroobčan 2013

Vernisáž k fotografickej súťaži Euroobčan 2013

19.12.2013

Dňa 16. decembra 2013 sa na Úrade TSK konala vernisáž k fotografickej súťaži Euroobčan 2013.

Potraviny: Komisia predložila návrhy o klonovaní zvierat a nových potravinách

19.12.2013

Európska komisia prijala tri návrhy predpisov o klonovaní zvierat a nových potravinách, vďaka ktorým sa v tejto oblasti zaručí právna istota.

Polovica Európanov je so železnicami spokojná, treba však vynaložiť väčšie úsilie na zlepšenie ponuky služieb

19.12.2013

Podľa prieskumu Eurobarometer, ktorý bol uverejnený, 58 % Európanov je spokojných so železničnými službami vo svojej krajine. Vlaky však využíva pomerne málo Európanov.

Parlament po samite vo Vilniuse vyzýva na konkrétnejšiu podporu východných partnerov

19.12.2013

Výsledok novembrového samitu Východného partnerstva vo Vilniuse ukazuje, že Európska únia musí poskytnúť väčšiu podporu ašpiráciám svojich východných partnerov.

Základné platobné účty pre všetkých

19.12.2013

Parlament schválil legislatívny návrh, na základe ktorého by každá osoba s legálnym pobytom v EÚ mala právo zriadiť si základný platobný účet.

Diskriminácia Rómov: Poslanci žiadajú zastaviť nelegálne vyhosťovanie a etnické profilovanie

19.12.2013

Európsky parlament schválil nelegislatívne uznesenie, v ktorom vyzval členské štáty na zastavenie protiprávneho vyhosťovania Rómov a ukončenie vytvárania etnických profilov, zneužívania policajnej moci a porušovania ľudských práv.

Žurnalizmus a ľudské práva

19.12.2013

Štipendium Auschwitz Study of Professional Ethics poskytne 10 – 15 študentom/kám (príp. absolventom z rokov 2009 – 2013) príležitosť skúmať úlohu žurnalizmu v nacistickom Nemecku a počas holokaustu.

Globálne vzdelávanie

19.12.2013

Prihlás sa na ročný dobrovoľnícky program Multipliers’ Training Cycle 2014! Ide o dobrovoľníctvo v Étiopii, Gruzínsku, Burkina Faso, Madagaskare, a Vietname, zamerané na globálne vzdelávanie.
Víťaz fotosúťaže Euroobčan 2013

Víťaz fotosúťaže Euroobčan 2013

6.12.2013

Dňa 6. decembra 2013 odborná porota z Umeleckej školy rozhodla o víťazovi fotosúťaže Euroobčan 2013.