Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

EÚ oceňuje 9 inovatívnych verejných iniciatív v Európe

11.6.2013

Európska komisia oznámila víťazov súťaže o európske ocenenie za inováciu vo verejnej správe.

Prijatý nový právny predpis EÚ zabezpečí lepšiu ochranu obetí domáceho násilia

11.6.2013

V nadväznosti na prijatie návrhu Európskej komisie ministrami spravodlivosti z členských štátov EÚ sa budú môcť obete násilia, a najmä domáceho násilia, čoskoro spoľahnúť na ochranu v celej EÚ.

Dávky v invalidite: Komisia podáva podnet na začatie konania na Súdnom dvore proti Slovensku za to, že diskriminuje osoby s ťažkým zdravotným postihnutím žijúce v zahraničí

3.6.2013

Európska komisia podala na Súdnom dvore EÚ podnet na začatie konania proti Slovenskej republike za to, že neplatí dávky v invalidite osobám s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcim v iných členských štátoch, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje právne predpisy EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia.

Ľahšia repatriácia nezákonne vyvezeného národného kultúrneho bohatstva

3.6.2013

Európska komisia prijíma nové opatrenie na pomoc členským štátom pri navrátení národného kultúrneho bohatstva, ktoré bolo nezákonne vyvezené z ich územia.

Smernica o tabakových výrobkoch – Čo je pravdy na 10 najrozšírenejších mýtoch

3.6.2013

Fajčenie zabije v EÚ každý rok takmer 700 000 ľudí, milióny ďalších trpia chorobami, ktoré s ním súvisia. Patrí k nim rakovina, kardiovaskulárne a dýchacie ochorenia.
Vyhraj ipod s Europe Direct!

Vyhraj ipod s Europe Direct!

29.5.2013

Zapoj sa do facebook súťaže a vyhraj ipod s Europe Direct Trenčín!

Štúdia „Benchmark“ o elektronických službách verejného sektora

29.5.2013

Štúdia „Benchmark“ o elektronických službách verejného sektora pre Európsku komisiu: Nároky občanov na verejné služby rastú – ak verejný sektor chce využiť benefity informatizácie, musí sa im prispôsobiť.

Skončila sa v Bratislave putovná výstava European Space Expo

29.5.2013

Skončila sa v Bratislave putovná výstava European Space Expo. Zožala obrovský úspech. Vesmírny dóm navštívilo počas necelého týždňa 15,752 ľudí. V počte návštevníkov Bratislava predbehla Kodaň (7500), Viedeň (5140) či dokonca Londýn (11 015).
Sila v srdci Európy

Sila v srdci Európy

27.5.2013

Dňa 24. mája 2013 sa v Aule Žilinskej univerzity v Prievidzi konala študentská konferencia s názvom Sila v srdci Európy, na ktorej sa zúčastnili významní hostia.
Európsky týždeň mládeže

Európsky týždeň mládeže

24.5.2013

V týždni od 26. mája do 2. júna 2013 sa v celej Európe bude sláviť šiesty ročník Európskeho týždňa mládeže 2013.