Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Stratégia pre podunajskú oblasť: komisár Hahn navštívi od 27. júna do 1. júla podunajskú oblasť s cieľom zhodnotiť pokrok

26.6.2012

Rok po začatí realizácie stratégie pre podunajskú oblasť, ktorá spája osem členských štátov a šesť susediacich krajín, navštívi Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku, tento región, aby sa stretol s osobami zodpovednými za vykonávanie plánu.

Využitie obrovského potenciálu základných podporných technológií pre tvorbu pracovných miest

26.6.2012

Európska komisia vyzvala, aby Európa vyvinula úsilie v záujme podpory základných podporných technológií (KET).

Register transparentnosti oslavuje prvé výročie s vyše 5 150 registráciami, zapojením Rady a verejnou konzultáciou

22.6.2012

Register transparentnosti, spoločný pre Európsky parlament a Komisiu (a určený pre subjekty, ktoré sa zaoberajú presadzovaním či zastupovaním záujmov, lobovaním atď.), 23. júna oslávil prvé výročie svojho vzniku.

Eurobarometer: 98 % ľudí si myslí, že učenie sa cudzích jazykov je pre ich deti prospešné, testy však ukazujú nedostatky v zručnostiach

21.6.2012

Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer o tom, čo si obyvatelia EÚ myslia o viacjazyčnosti a učení sa cudzích jazykov, takmer 9 z 10 obyvateľov EÚ je presvedčených, že schopnosť hovoriť cudzím jazykom je veľmi užitočná a 98 % tvrdí, že ovládanie cudzích jazykov je pre budúcnosť ich detí prínosom.

Kampaň EÚ presviedča, že veda a inovácia „je dievčenská záležitosť“.

21.6.2012

Európska únia bude potrebovať do roku 2020 milión ďalších výskumných pracovníkov.

Boj proti modernému otroctvu: stratégia EÚ so 40 novými opatreniami na boj proti obchodovaniu s ľuďmi

19.6.2012

Státisíce ľudí sa v EÚ každý rok stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi.

Tvorba zosúladenej trestnoprávnej politiky EÚ so zreteľom na základné práva: Komisia zhromažďuje vysokokvalifikovaných odborníkov

19.6.2012

Podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, otvorila úvodné stretnutie expertnej skupiny pre politiku EÚ v oblasti trestného práva.
Pozvánka na debatu: "Európa: čas šetrenia, či rastu?"

Pozvánka na debatu: "Európa: čas šetrenia, či rastu?"

18.6.2012

Pozývame Vás už na 5. kolo diskusného podujatia Café Európa 2012 v Trenčíne.

Digitálna agenda: Ročná hodnotiaca tabuľka potvrdila potrebu štrukturálnej ekonomickej reformy v celej Európe, nadbytok neobsadených pozícii v sektore IKT a silný príklon k mobilným službám a technológiám

18.6.2012

Európski občania, podnikatelia a inovátori vytvárajú digitálny dopyt, ktorý by mohol stačiť na dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu.
20-roční vyjadrite svoj pohľad na EÚ v súťaži kreativity

20-roční vyjadrite svoj pohľad na EÚ v súťaži kreativity

15.6.2012

Európska komisia spustením súťaže kreativity vyzýva všetkých 20-ročných Európanov ku kreativite a vyjadreniu svojho pohľadu na jednotný trh.