Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Životné prostredie: Nové metódy posudzovania toxických chemických zmesí

30.5.2012

Komisia sa zaväzuje, že urobí všetko preto, aby boli prípadné riziká spojené s chemickými zmesami riadne zohľadňované a posudzované. Dennodenne sme vystavení zmesiam chemických látok a tieto kombinácie nám môžu uškodiť, pričom jednotlivé látky nám neškodia.

Návrh týkajúci sa systému Eurodac: dokončenie spoločného európskeho azylového systému

30.5.2012

V roku 2011 dostalo 27 členských štátov EÚ viac ako 300 000 žiadostí o azyl, čo predstavuje nárast o 16,2 % v porovnaní s rokom 2010.

Komisia určila ďalšie kroky na podporu stability, rastu a zamestnanosti

30.5.2012

Európska komisia prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa rozpočtových opatrení a hospodárskych reforiem zameraných na posilnenie finančnej stability, podporu rastu a tvorbu pracovných miest v EÚ.
Debata Café Európa - Poradíme si s korupciou alebo ona s nami!

Debata Café Európa - Poradíme si s korupciou alebo ona s nami!

30.5.2012

Dňa 31. mája 2012 o 17:00h sa v Steps Clube Trenčín debatovalo na tému: "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?"

Svetový deň bez tabaku 2012: Z prieskumu uskutočneného v celej EÚ vyplýva, že väčšina občanov EÚ podporuje prísnejšie opatrenia na kontrolu tabaku

29.5.2012

V predvečer Svetového dňa bez tabaku Európska komisia zverejnila štúdiu EÚ o postojoch k tabaku.

Životné prostredie: Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti

29.5.2012

Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad ich vnútroštátneho práva s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti.

Životné prostredie: EÚ oznámila držiteľov ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012

24.5.2012

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil na slávnostnom večernom podujatí v rámci Zeleného týždňa víťazov európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia (European Business Awards for the Environment, EBAE) za rok 2012.

Nový európsky program pre spotrebiteľov – na účely posilnenia dôvery a rastu sa spotrebiteľom venuje ústredná pozornosť na jednotnom trhu

23.5.2012

Spotrebiteľské výdavky, ktoré predstavujú 56 % HDP EÚ, odrážajú obrovský potenciál spotrebiteľov pre stimuláciu európskeho hospodárstva.

Zamestnanosť: Komisia začína pilotný projekt „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ na pomoc mladým ľuďom pri hľadaní práce

23.5.2012

Európska komisia začala pilotný projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť nájsť prácu v inej krajine EÚ.

Životné prostredie: Učte sa využívať vodu rozumnejšie spolu s vodným nadšencom Walterom

23.5.2012

Európska komisia zverejnila nový virtuálny videoklip ako súčasť kampane „Generation Awake!“