Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Návrh Komisie posilniť možnosti európskych politických strán pri zastupovaní občanov EÚ utužuje demokraciu

12.9.2012

Komisia prijala návrh, ktorého cieľom je posilniť európske politické strany, aby sa zvýšením ich viditeľnosti, uznania, účinnosti, transparentnosti a zodpovednosti vytvoril skutočný európsky verejný priestor a aby vyjadrovali vôľu občanov EÚ.

Skupina na vysokej úrovni upozorňuje členské štáty na krízu gramotnosti a vyzýva na jej riešenie

10.9.2012

Podľa skupiny odborníkov na vysokej úrovni, ktorú na riešenie tohto problému zriadila Európska komisárka Androulla Vassiliouová, musí Európska únia zásadne zmeniť svoj prístup k zlepšovaniu úrovne gramotnosti.

Doprava: EÚ poskytuje takmer 200 miliónov EUR na podporu najdôležitejších projektov týkajúcich sa infraštruktúry

10.9.2012

Európska komisia vybrala 74 projektov, na ktoré sa v rámci spolufinancovania zo strany EÚ vyčlení v programe transeurópskej dopravnej siete (ďalej len „TEN-T“) takmer 200 miliónov EUR na ďalšie skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry v celej EÚ.

Špičkoví začínajúci výskumní pracovníci získajú 800 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ

10.9.2012

Európska rada pre výskum (ERC) oznámila, že vybrala 536 špičkových začínajúcich výskumných pracovníkov, ktorí získajú financovanie vo výške takmer 800 miliónov EUR.

Podľa správy EÚ o mládeži majú byť hlavnými prioritami zamestnanosť a sociálne začlenenie

10.9.2012

Vo zverejnenej správe EÚ o mládeži sa vyzýva k tomu, aby zamestnanosť, sociálne začlenenie, zdravie a dobré životné podmienky mladých ľudí boli hlavnými prioritami politiky Únie v oblasti mládeže.
"Globálne otepľovanie je mýtus" áno, či nie? Príďte na debatu Cafe Európa

"Globálne otepľovanie je mýtus" áno, či nie? Príďte na debatu Cafe Európa

7.9.2012

Debaty Cafe Európa sú späť po letnej pauze. V septembri sa bude diskutovať na tému: "Globálne otepľovanie je mýtus" - áno, či nie? Príďte si vypočuť názory odborníkov!

Zamestnanosť: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii podporil v roku 2011 viac než 21 000 pracovníkov

6.9.2012

Podľa správy, ktorú prijala Európska komisia, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) pomohol v roku 2011 nájsť nové pracovné príležitosti viac než 21 000 pracovníkom prepusteným v dôsledku hospodárskej krízy a globalizácie.

Komisia nalieha na členské štáty, aby uznávali zručnosti získané mimo školy a univerzity

6.9.2012

V rámci svojej stratégie vytvárania pracovných miest a rastu Európska komisia začala iniciatívu s cieľom podporiť uznávanie zručností a kompetencií získaných mimo školy alebo univerzity.

Diskusia o budúcnosti Európy: zostáva ešte 10 dní!

3.9.2012

Ako vyplýva z posledných údajov, ktoré boli zverejnené, už vyše 8404 občanov EÚ vyslovilo svoj názor na budúcnosť Európy účasťou na širokej internetovej diskusii o právach občanov a budúcnosti Európy, ktorú spustila Európska komisia.

Juvenes Translatores: otvorila sa registrácia do ďalšieho ročníka populárnej prekladateľskej súťaže

3.9.2012

Od dnešného dňa môžu stredné školy zapisovať svojich žiakov do prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (z latinčiny „mladí prekladatelia“), ktorá sa v celej EÚ uskutoční tento rok po šiesty raz.