Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky
Debata Café Európa - Poradíme si s korupciou alebo ona s nami!

Debata Café Európa - Poradíme si s korupciou alebo ona s nami!

30.5.2012

Dňa 31. mája 2012 o 17:00h sa v Steps Clube Trenčín debatovalo na tému: "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?"

Svetový deň bez tabaku 2012: Z prieskumu uskutočneného v celej EÚ vyplýva, že väčšina občanov EÚ podporuje prísnejšie opatrenia na kontrolu tabaku

29.5.2012

V predvečer Svetového dňa bez tabaku Európska komisia zverejnila štúdiu EÚ o postojoch k tabaku.

Životné prostredie: Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti

29.5.2012

Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad ich vnútroštátneho práva s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti.

Životné prostredie: EÚ oznámila držiteľov ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012

24.5.2012

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil na slávnostnom večernom podujatí v rámci Zeleného týždňa víťazov európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia (European Business Awards for the Environment, EBAE) za rok 2012.

Nový európsky program pre spotrebiteľov – na účely posilnenia dôvery a rastu sa spotrebiteľom venuje ústredná pozornosť na jednotnom trhu

23.5.2012

Spotrebiteľské výdavky, ktoré predstavujú 56 % HDP EÚ, odrážajú obrovský potenciál spotrebiteľov pre stimuláciu európskeho hospodárstva.

Zamestnanosť: Komisia začína pilotný projekt „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ na pomoc mladým ľuďom pri hľadaní práce

23.5.2012

Európska komisia začala pilotný projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť nájsť prácu v inej krajine EÚ.

Životné prostredie: Učte sa využívať vodu rozumnejšie spolu s vodným nadšencom Walterom

23.5.2012

Európska komisia zverejnila nový virtuálny videoklip ako súčasť kampane „Generation Awake!“

Životné prostredie: V Bruseli sa začína Zelený týždeň

23.5.2012

Začala sa najväčšia európska konferencia o životnom prostredí pod heslom „Vodná výzva – každá kvapka sa ráta“.
VYHLÁSENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE O 3x2 A 3x1 PERMANENTKY NA FESTIVAL BAŽANT POHODA

VYHLÁSENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE O 3x2 A 3x1 PERMANENTKY NA FESTIVAL BAŽANT POHODA

18.5.2012

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako súčasť siete Eurodesk vyhlasuje kreatívnu fotografickú súťaž „Eurodesk foto moment“
Najkreatívnejšie fotografie budú odprezentované na festivale Bažant Pohoda!
Pre víťazov/-ky sú pripravené zaujímavé ceny.

Komisia vykonáva prvú kontrolu stavu Schengenu

16.5.2012

Vyše 400 miliónov Európanov môže v súčasnosti cestovať bez pasu v rámci schengenského priestoru.