Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky
Pozvánka na debatu: "Európa: čas šetrenia, či rastu?"

Pozvánka na debatu: "Európa: čas šetrenia, či rastu?"

18.6.2012

Pozývame Vás už na 5. kolo diskusného podujatia Café Európa 2012 v Trenčíne.

Digitálna agenda: Ročná hodnotiaca tabuľka potvrdila potrebu štrukturálnej ekonomickej reformy v celej Európe, nadbytok neobsadených pozícii v sektore IKT a silný príklon k mobilným službám a technológiám

18.6.2012

Európski občania, podnikatelia a inovátori vytvárajú digitálny dopyt, ktorý by mohol stačiť na dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu.
20-roční vyjadrite svoj pohľad na EÚ v súťaži kreativity

20-roční vyjadrite svoj pohľad na EÚ v súťaži kreativity

15.6.2012

Európska komisia spustením súťaže kreativity vyzýva všetkých 20-ročných Európanov ku kreativite a vyjadreniu svojho pohľadu na jednotný trh.

Bude vaše mesto Európskym hlavným zeleným mestom na rok 2015?

15.6.2012

Komisia vyhlásila súťaž v snahe nájsť mesto, ktoré získa titul Európske hlavné zelené mesto na rok 2015.

Práva cestujúcich: nespravodlivé odmietnutia prepravy stále problémom pre zdravotne postihnutých cestujúcich leteckou dopravou, konštatuje Komisia

15.6.2012

Mnohí zdravotne postihnutí cestujúci alebo cestujúci so zníženou pohyblivosťou pri cestovaní leteckou dopravou stále čelia problémom v podobe neopodstatneného odmietnutia ich prepravy alebo nespravodlivých požiadaviek.
Šikovní Európania na Umeleckej škole v Trenčíne

Šikovní Európania na Umeleckej škole v Trenčíne

10.6.2012

Dňa 05. júna 2012 a 07. júna 2012 sa Europe Direct Trenčín so svojimi aktivitami predstavilo na Umeleckej škole v Trenčíne.

Väčší rast prostredníctvom lepšej správy jednotného trhu a posilnenia služieb

8.6.2012

Jednotný trh je kľúčovou hybnou silou hospodárskeho rastu.

Energia z obnoviteľných zdrojov: Komisia potvrdila integráciu trhu a potrebu rastu po roku 2020

8.6.2012

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť do roku 2020 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Nové opatrenia krízového riadenia s cieľom zamedziť budúcim záchranným balíčkom pre banky

8.6.2012

Finančná kríza poukázala na to, že pripravenosť verejných orgánov v otázke konania voči bankám pôsobiacim na dnešnom globálnom trhu, ktoré sa stretávajú s ťažkosťami, je zlá.

Nový portál Transparentnosť ponúka jednotný prístup k otvorenému rozhodovaniu Komisie

8.6.2012

Bol spustený nový webový portál Transparentnosť, prostredníctvom ktorého bude prijímanie rozhodnutí v rámci Komisie pre občanov otvorenejšie a dostupnejšie ako kedykoľvek predtým.