Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Právo na informácie pri zatknutí je v celej EÚ právnou normou

8.6.2012

„Máte právo na … - Písomné poučenie o právach“. V úradnom vestníku – zbierke zákonov EÚ – bol uverejnený nový právny predpis na zabezpečenie práva obvinených osôb na informácie počas trestného konania v celej Európskej únii.

V Európe klesla miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšil sa počet absolventov vysokoškolského vzdelávania, je však potrebné ďalšie úsilie

7.6.2012

Podľa údajov zverejnených Eurostatom za rok 2011 členské štáty musia zvýšiť svoje úsilie, ak chcú dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania, t. j. znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky na menej ako 10 % a zvýšiť podiel mladých ľudí s univerzitným vzdelaním na minimálne 40 %.
V Tatrách sa skončil Mladý Európan 2012, víťazstvo putuje do Spišskej Novej Vsi

V Tatrách sa skončil Mladý Európan 2012, víťazstvo putuje do Spišskej Novej Vsi

4.6.2012

V kongresovej sále Hotela Patria vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese sa počas víkendu konal už siedmy ročník vedomostnej súťaže pre stredoškolských študentov Mladý Európan.

Životné prostredie: Nové metódy posudzovania toxických chemických zmesí

30.5.2012

Komisia sa zaväzuje, že urobí všetko preto, aby boli prípadné riziká spojené s chemickými zmesami riadne zohľadňované a posudzované. Dennodenne sme vystavení zmesiam chemických látok a tieto kombinácie nám môžu uškodiť, pričom jednotlivé látky nám neškodia.

Návrh týkajúci sa systému Eurodac: dokončenie spoločného európskeho azylového systému

30.5.2012

V roku 2011 dostalo 27 členských štátov EÚ viac ako 300 000 žiadostí o azyl, čo predstavuje nárast o 16,2 % v porovnaní s rokom 2010.

Komisia určila ďalšie kroky na podporu stability, rastu a zamestnanosti

30.5.2012

Európska komisia prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa rozpočtových opatrení a hospodárskych reforiem zameraných na posilnenie finančnej stability, podporu rastu a tvorbu pracovných miest v EÚ.
Debata Café Európa - Poradíme si s korupciou alebo ona s nami!

Debata Café Európa - Poradíme si s korupciou alebo ona s nami!

30.5.2012

Dňa 31. mája 2012 o 17:00h sa v Steps Clube Trenčín debatovalo na tému: "Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?"

Svetový deň bez tabaku 2012: Z prieskumu uskutočneného v celej EÚ vyplýva, že väčšina občanov EÚ podporuje prísnejšie opatrenia na kontrolu tabaku

29.5.2012

V predvečer Svetového dňa bez tabaku Európska komisia zverejnila štúdiu EÚ o postojoch k tabaku.

Životné prostredie: Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti

29.5.2012

Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad ich vnútroštátneho práva s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti.

Životné prostredie: EÚ oznámila držiteľov ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012

24.5.2012

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil na slávnostnom večernom podujatí v rámci Zeleného týždňa víťazov európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia (European Business Awards for the Environment, EBAE) za rok 2012.