Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Nový európsky program pre spotrebiteľov – na účely posilnenia dôvery a rastu sa spotrebiteľom venuje ústredná pozornosť na jednotnom trhu

23.5.2012

Spotrebiteľské výdavky, ktoré predstavujú 56 % HDP EÚ, odrážajú obrovský potenciál spotrebiteľov pre stimuláciu európskeho hospodárstva.

Zamestnanosť: Komisia začína pilotný projekt „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ na pomoc mladým ľuďom pri hľadaní práce

23.5.2012

Európska komisia začala pilotný projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť nájsť prácu v inej krajine EÚ.

Životné prostredie: Učte sa využívať vodu rozumnejšie spolu s vodným nadšencom Walterom

23.5.2012

Európska komisia zverejnila nový virtuálny videoklip ako súčasť kampane „Generation Awake!“

Životné prostredie: V Bruseli sa začína Zelený týždeň

23.5.2012

Začala sa najväčšia európska konferencia o životnom prostredí pod heslom „Vodná výzva – každá kvapka sa ráta“.
VYHLÁSENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE O 3x2 A 3x1 PERMANENTKY NA FESTIVAL BAŽANT POHODA

VYHLÁSENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE O 3x2 A 3x1 PERMANENTKY NA FESTIVAL BAŽANT POHODA

18.5.2012

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako súčasť siete Eurodesk vyhlasuje kreatívnu fotografickú súťaž „Eurodesk foto moment“
Najkreatívnejšie fotografie budú odprezentované na festivale Bažant Pohoda!
Pre víťazov/-ky sú pripravené zaujímavé ceny.

Komisia vykonáva prvú kontrolu stavu Schengenu

16.5.2012

Vyše 400 miliónov Európanov môže v súčasnosti cestovať bez pasu v rámci schengenského priestoru.

Programy MEDIA a „Tvorivá Európa“ v strede záujmu 65. ročníka filmového festivalu v Cannes

16.5.2012

Do oficiálneho výberu tohtoročného filmového festivalu v Cannes sa dostalo osemnásť filmov podporovaných programom Európskej komisie MEDIA, pričom sedem z nich bude súťažiť o Zlatú palmu, medzi inými filmy „Amour“ Michaela Hanekeho, „The Angels’ Share“ Kena Loacha a „Jagten“ Thomasa Vinterberga.

Obchodovanie s emisnými kvótami: ročný prehľad dodržiavania pravidiel vykazuje klesajúce množstvo emisií za rok 2011

15.5.2012

Podľa informácií poskytnutých z registrov členských štátov došlo minulý rok k 2 % poklesu emisií skleníkových plynov zo zariadení zúčastňujúcich sa na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS).
Debata Cafe Európa - Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?

Debata Cafe Európa - Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?

14.5.2012

Pozývame Vás na ďalšiu zo série debát Cafe Európa na tému: „Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?“

Doprava: Plány spoplatnenia ciest musia byť spravodlivé voči všetkým vodičom

14.5.2012

Európska komisia vydala usmernenia týkajúce sa toho, že na základe právnych predpisov EÚ režimy cestných poplatkov nesmú diskriminovať zahraničných vodičov.