Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Európska komisia zapája verejnosť do tvorby moderného systému európskeho konkurzného práva

30.3.2012

Európska komisia začala verejnú konzultáciu na tému modernizácie pravidiel EÚ v oblasti konkurzov.

Bezpečnosť cestnej premávky: Počet úmrtí na cestách v EÚ v roku 2011 poklesol len o 2 %

29.3.2012

Ako vyplýva z nových štatistických údajov, ktoré dnes uverejnila Európska komisia, znižovanie počtu smrteľných dopravných nehôd sa v uplynulom roku výrazne spomalilo (na - 2 %) v porovnaní s veľmi sľubným znižovaním počas uplynulého desaťročia v celej EÚ (v priemere - 6 %).

Komisia navrhuje založenie Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite, ktoré bude bojovať proti zločincom v on-line prostredí a chrániť tam spotrebiteľov

28.3.2012

Odhaduje sa, že každodenne sa stane obeťou počítačovej kriminality na celom svete viac než milión ľudí.

Životné prostredie: Nominácia 14 spoločností na Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012

22.3.2012

Po dvojdňovom zasadnutí poroty v Kodani, Dánsko, bol zverejnený užší zoznam kandidátov na udelenie Európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012 (EBAE).

Slávnostné otvorenie novej agentúry EÚ pre rozsiahle systémy IT

21.3.2012

V estónskom Talline sa uskutoční slávnostné otvorenie novej agentúry pre rozsiahle informačné systémy za prítomnosti komisárky pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej.

Komisia zvyšuje ochranu vyslaných pracovníkov

21.3.2012

S cieľom zlepšiť fungovanie jednotného trhu EÚ pre pracovníkov a podniky Komisia navrhuje nové pravidlá na zvýšenie ochrany pracovníkov dočasne vyslaných do zahraničia.

Európska komisia chce európskym podnikom zabezpečiť rovnocenné podmienky na medzinárodných trhoch verejného obstarávania

21.3.2012

Európska komisia navrhuje zlepšiť podnikateľské možnosti pre firmy EÚ na trhoch verejného obstarávania.
Súťaž v akademickej debate 20. marec 2012

Súťaž v akademickej debate 20. marec 2012

20.3.2012

Dňa 20. marca 2012 sa na Mestskom úrade v Senici konalo finálové kolo súťaže v akademickej debate pre študentov stredných škôl.

Opatrenia v oblasti tieňového bankovníctva: zamedzenie nových zdrojov rizík vo finančnom sektore

19.3.2012

Keďže sa EÚ poučila z krízy, uskutočňuje ambiciózne reformy právnych predpisov v celom finančnom sektore, a najmä v bankovom sektore.
Mladý Európan 2012

Mladý Európan 2012

16.3.2012

Stredoškoláci, prihláste sa už na siedmy ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže o Európskej únii "Mladý Európan"!