Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií: Komisia vyzýva signatárov, aby zintenzívnili úsilie

30.1.2019

Európska komisia uverejnila prvé správy signatárov kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, ktorý bol podpísaný v októbri 2018. Komisia síce víta dosiahnutý pokrok, no signatárov tiež vyzýva, aby zintenzívnili úsilie v rámci príprav na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.

Komisia predkladá diskusný dokument Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030

30.1.2019

V rámci diskusie o budúcnosti Európy, ktorá sa začala bielou knihou Komisie z 1. marca 2017, Komisia dnes uverejňuje diskusný dokument z názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030.

Majetkové pomery medzinárodných párov v Európe: od dnes platia nové pravidlá v 18 členských štátoch

29.1.2019

Dnešným dňom začínajú platiť nariadenia EÚ, ktoré objasňujú pravidlá pre majetkové režimy medzinárodných manželských párov alebo registrovaných partnerstiev.

Spoločné vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa, podpredsedu Ansipa a komisárok Jourovej a Gabrielovej pri príležitosti Dňa ochrany údajov

28.1.2019

V pondelok 28. januára je Deň ochrany údajov. Pri tejto príležitosti vydali spoločné vyhlásenie prvý podpredseda EK Frans Timmermans, podpredseda Andrus Ansip a komisárky Věra Jourová a Maria Gabriel.

Rok 2017 bol ďalším rekordným rokom pre program Erasmus+

24.1.2019

Európska komisia dnes uverejnila svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje viac ľudí než kedykoľvek predtým, počet podporovaných projektov rastie a Erasmus+ sa stáva inkluzívnejším a posilňuje sa aj jeho medzinárodný rozmer. V roku 2017 investovala EÚ do tohto programu rekordných 2,6 miliardy EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 13 %.

Indexácia rodinných dávok: Komisia začína postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Rakúsku

24.1.2019

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Rakúsku formálnu výzvu. Výzva sa týka nových právnych predpisov, podľa ktorých sa občanom EÚ pracujúcim v Rakúsku indexujú rodinné dávky a daňové úľavy, ak majú ich deti bydlisko v zahraničí.

Dva krízové scenáre na zmiernenie dôsledkov brexitu „bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva

23.1.2019

Vzhľadom na pretrvávajúce neistoty súvisiace s ratifikáciou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ dnes Komisia prijala 2 legislatívne návrhy na zmiernenie výrazného vplyvu, ktoré by mal „scenár bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva.

Riziká, ktoré pre EÚ predstavujú systémy občianstva a pobytu pre investorov

23.1.2019

Komisia po prvýkrát predložila komplexnú správu o systémoch udeľovania občianstva a pobytu pre investorov. V správe sa uvádzajú existujúce postupy a identifikujú určité riziká vyplývajúce pre EÚ.

Vznikol najväčší priestor pre bezpečný tok údajov na svete

23.1.2019

Komisia dnes prijala rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska, ktoré umožní voľný pohyb osobných údajov medzi hospodárstvom Únie a Japonska so zárukami dôkladnej ochrany.

Aktuálne výsledky prieskumu Eurobarometra o antisemitizme v Európe

22.1.2019

27. január je vyhlásený za Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu. Je to deň, keď pred 74 rokmi spojenecké sily oslobodili koncentračný tábor Osvienčim-Birkenau.