Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Európska komisia a Bill Gates spolu za čistú energiu

17.10.2018

Európska komisia a skupina Breakthrough Energy pod vedením Billa Gatesa dnes podpísali memorandum o porozumení s cieľom zriadiť spoločný investičný fond, ktorého účelom je pomáhať inovačným európskym podnikom rozvíjať nové technológie čistej energie a prinášať ich na trh.

Vzdelávanie a odborná príprava v Európe

16.10.2018

Európska komisia dnes uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018, v ktorom sa uvádza, že členské štáty dosiahli určitý pokrok a priblížili sa k cieľom EÚ stanoveným do roku 2020.

Označovanie palív v EÚ: jasnejšie informácie pre spotrebiteľov a prevádzkovateľov

12.10.2018

Od dnešného dňa (12.10. 2018) sa v celej Európe objaví nový zjednotený súbor označení palív. Nové značky poskytnú vodičom lepšie informácie o vhodnosti palív pre ich vozidlá bez ohľadu na to, kde v EÚ sa pohybujú.

Vďaka investíciám EÚ sa znížia dopravné zápchy a zlepší sa spojenie so susednými krajinami

12.10.2018

Viac ako 380 miliónov eur z Kohézneho fondu sa na Slovensku investuje do dvoch dopravných projektov, ktoré sú zamerané na modernizáciu diaľničnej siete.

Nová stratégia biohospodárstva pre udržateľnú Európu

11.10.2018

Komisia dnes predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva.

Komisia chráni Európanov pred nebezpečnými chemickými látkami v oblečení a textile

10.10.2018

Za posledných 10 rokov EÚ výrazne obmedzila vystavenie občanov škodlivým chemickým látkam a Komisia sa neustále snaží zlepšovať ochranu spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia.

Európska komisia schválila investičnú pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover

4.10.2018

Európska komisia dospela k záveru, že investičná pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover vo výške 125 mil. EUR je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Začína Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti 2018

1.10.2018

Práve dnes sa v celej EÚ začína šiesty ročník Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (ECSM). Túto kampaň, ktorá bude prebiehať celý október, organizujú Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA, Európska komisia a viac ako 200 partnerov z celej Európy.

Od zajtra by sa v EÚ mali začať uplatňovať nové pravidlá o cezhraničnom používaní elektronických identifikačných preukazov

28.9.2018

Od zajtra, 29. septembra, nadobudnú účinnosť celoeurópske právne predpisy o elektronickej identifikácii (nariadenie eIDAS), ktoré umožnia cezhraničné uznávanie elektronických identifikačných preukazov a umožnia občanom a podnikom EÚ prístup k online službám aj v prípade, že pochádzajú z iného členského štátu.
Oslávte s nami Európsky deň jazykov

Oslávte s nami Európsky deň jazykov

26.9.2018

Pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov máme pre Vás pripravenú súťaž o elektronickú čítačku kníh!