Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Junckerov plán presiahol pôvodný investičný cieľ vo výške 315 miliárd EUR

18.7.2018

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) splnili svoj záväzok zmobilizovať 315 miliárd EUR vo forme dodatočných investícií v rámci Investičného plánu pre Európu (Junckerovho plánu). S podporou rozpočtovej záruky Európskej únie a z vlastných zdrojov skupiny EIB bolo schválených 898 operácií, v prípade ktorých sa očakáva spustenie investícií vo výške 335 miliárd EUR v 28 členských štátoch EÚ.

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu s názvom „Trvalé občianstvo Európskej únie“

18.7.2018

Kolégium komisárov dnes rozhodlo o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Trvalé občianstvo Európskej únie“.

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu „Zastavme hladovanie 8 % európskeho obyvateľstva“

18.7.2018

Kolégium komisárov sa dnes rozhodlo zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Zastavme hladovanie 8 % európskeho obyvateľstva“.

Samit EÚ – Japonsko - významný moment pre obchod a spoluprácu

17.7.2018

Dnes (17. júla) sa v Tokiu uskutočnil 25. samit EÚ a Japonska, na ktorom vedúci predstavitelia podpísali dve prelomové dohody – Dohodu o strategickom partnerstve a Dohodu o hospodárskom partnerstve, ktoré výrazne posilnia obojstranné vzťahy.

Posúdenie opatrení spoločnosti Volkswagen po Dieselgate

17.7.2018

Dnes boli zverejnené závery týkajúce sa zvolávania 8,5 milióna automobilov, ku ktorému pristúpila v Európskej únii skupina Volkswagen po škandále „Dieselgate“.

Ochrana spotrebiteľa: Airbnb má dodržiavať predpisy EÚ

16.7.2018

Orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ a Európska komisia spoločne požiadali spoločnosť Airbnb, aby poskytovala transparentné informácie o cenách a zladila svoje zmluvné podmienky s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Priebežná letná hospodárska prognóza 2018: rast pretrváva aj napriek väčšej neistote

12.7.2018

Podľa tejto prognózy sa dynamika rastu v EÚ ešte mierne posilní. Európa a Slovensko stále ekonomicky rastú.

Dodržiavanie práva EÚ a prehľad o fungovaní jednotného trhu

12.7.2018

Dnešná výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ prináša výsledky monitorovania a presadzovania práva EÚ v roku 2017. Dnes bol uverejnený aj prehľad výsledkov jednotného trhu, ktorý v tomto roku oslavuje 25. výročie svojho vzniku.

Skončí sa pravidelné striedanie času?

9.7.2018

V stredu 4. júla spustila Európska komisia verejnú konzultáciu, v ktorej do 16. augusta môžu všetci občania či zainteresované strany vyjadriť svoj názor na úpravu letného času. Online dotazník je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ (okrem írčiny) a príspevky do konzultácie budú následne zverejnené.