Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Cena pre občiansku spoločnosť 2018: identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe

13.6.2018

Organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri vyzdvihovaní potenciálu európskeho kultúrneho dedičstva, posilňovaní identít a spoločností a podpore obrovského potenciálu rozmanitosti, ktorá je základom našich európskych dejín.

Rozpočet EÚ: tri krát viac na posilnenie hraníc a problematiku migrácie

12.6.2018

V dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhuje, aby sa finančné prostriedky určené na riadenie migrácie a hraníc bezmála strojnásobili – z 13 miliárd eur v predchádzajúcom období na 34,9 miliardy eur.

Rozpočet EÚ: nový fond pre námorné hospodárstvo a podporu rybárstva

12.6.2018

Komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 6,14 miliardy eur na jednoduchší a flexibilnejší fond pre európske rybárstvo a námorného hospodárstvo.

Rozpočet EÚ: Lepšia spolupráca medzi daňovými a colnými orgánmi prinesie Európe viac bezpečnosti a prosperity

8.6.2018

Komisia navrhuje do nového dlhodobého rozpočtu EÚ (2021 – 2027) zaviesť opatrenia, ktoré zlepšia a zefektívnia spoluprácu členských štátov v daňových a colných záležitostiach.

Rozpočet EÚ: doposiaľ najambicióznejší výskumno-inovačný program

7.6.2018

Komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 100 miliárd EUR na výskum a inovácie. Nový program - Európsky horizont - bude stavať na úspechoch predchádzajúceho výskumného a inovačného programu Horizont 2020 a udrží EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií.

Rozpočet EÚ: Nový program jednotného trhu na ochranu a posilnenie postavenia Európanov

7.6.2018

Komisia v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje nový osobitný program s rozpočtom 4 miliardy EUR, ktorý zlepší postavenie a ochranu spotrebiteľov, ako aj umožní európskym malým a stredným podnikom (MSP) naplno profitovať z dobre fungujúceho jednotného trhu.

Ochrana obchodu EÚ: nové pravidlá sú prísnejšie a účinnejšie

7.6.2018

Zajtra, 8. júna 2018, nadobudnú účinnosť nové pravidlá na ochranu obchodu. Po novom bude EÚ môcť uložiť v niektorých prípadoch vyššie clá vďaka zmene „pravidla nižšieho cla“, skrátiť obdobie prešetrovania, a tým urýchliť postup; zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť systému pre spoločnosti z EÚ a zohľadniť prísne environmentálne a sociálne normy platné v EÚ.

Rozpočet EÚ: InvestEU má podporiť tvorbu pracovných miest, rast a inovácie v Európe

6.6.2018

Komisia navrhuje v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 vytvoriť Program InvestEU s cieľom zlúčiť množstvo aktuálne dostupných finančných programov a rozšíriť úspešný model Investičného plánu pre Európu, tzv. Junckerovho plánu.

Viac peňazí na prepájanie Európanov vďaka vysokovýkonnej infraštruktúre

6.6.2018

Medzi ďalšie návrh v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ patrí návrh na obnovenie Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility - CEF). Konkrétne sa plánuje vyčleniť 42,3 miliardy eur na podporu investícií do európskych sietí infraštruktúry v oblasti dopravy (30,6 miliardy eur), energetiky (8,7 miliardy eur) a digitálnych technológií (3 miliardy eur).

9,2 mld. EUR na vôbec prvý digitálny program

6.6.2018

Európska komisia dnes predložila návrh na vytvorenie vôbec prvého programu Digitálna Európa. Vďaka investíciám 9,2 miliardy EUR tak bude môcť budúci rozpočet EÚ reagovať na pribúdajúce digitálne výzvy.