Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Integrácia migrantov: príručka na podporu miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov

18.4.2018

Európska komisia a OECD dnes uverejnili správu, v ktorej identifikujú hlavné výzvy súvisiace s integráciou migrantov a stanovujú konkrétne politické odporúčania na ich riešenie.

Rozširovanie Únie – západný Balkán a Turecko

17.4.2018

Európska komisia dnes prijala každoročný balík týkajúci sa rozširovania, vrátane siedmich správ o jednotlivých krajinách.

Bezpečnostná únia

17.4.2018

Európska komisia dnes prijala ďalšie opatrenia na obmedzenie priestoru, v ktorom operujú teroristi a zločinci. Hlavným cieľom je zabrániť im v plánovaní, financovaní a realizovaní trestnej činnosti.

Aj súčasní slovenskí umelci vytvárajú kultúrne dedičstvo

13.4.2018

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Pri tejto príležitosti spúšťa Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku kampaň na sociálnych sieťach, v ktorej chceme predstaviť kultúrne dedičstvo ako dôležitú a každodennú súčasť ľudských životov.

Najúspešnejšími Mladými Európanmi sú opäť gymnazisti z Prievidze

12.4.2018

Gymnazisti z Prievidze preukázali množstvo vedomostí o Európskej únii a v júni na národnom kole súťaže Mladý Európan budú súťažiť v celoslovenskej konkurencii víťazov regionálnych kôl.

Zákaz nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci

12.4.2018

Európska komisia pokračuje v boji proti nekalým obchodným praktikám na európskom trhu.

Nová dohoda pre spotrebiteľov

11.4.2018

Európska komisia dnes predstavila obsažný balík opatrení v prospech európskych spotrebiteľov, vďaka ktorému budú môcť Európania lepšie čeliť výzvam modernej doby a budú väčšmi chránení pred rozsiahlymi podvodmi.

Komisia podniká kroky v záujme zvýšenia dôvery vo vedecké štúdie o bezpečnosti potravín

11.4.2018

Formou návrhu na zvýšenie transparentnosti vedeckých štúdií v oblasti bezpečnosti potravín dnes Komisia reaguje na obavy verejnosti vyjadrené v úspešnej európskej iniciatíve občanov: „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“, pod ktorú sa podpísalo 1 070 865 Európanov.

VentureEU: 2,1 miliardy EUR na podporu investícií do rizikového kapitálu

10.4.2018

Európska komisia a Európsky investičný fond (EIF) spustili program celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu (VentureEU) s cieľom zvýšiť objem investícií do inovatívnych startupov a podporiť expanziu inovatívnych podnikov v Európe.

Bezpečnosť na cestách

10.4.2018

Dnes zverejnená predbežná štatistika bezpečnosti cestnej premávky za rok 2017 už druhý rok po sebe ukazuje zhruba dvojpercentné zníženie počtu úmrtí na cestách v EÚ.